Trường DH CNTT Gia ĐịnhGiới thiệu trườngĐào tạoTuyển sinhDành cho sinh viênTuyển sinh quốc tếNgoại ngữTin họcTin tứcSự kiệnLiên hệDịch vụ hỗ trợ

Quy chế công khai

Ngày đăng: 03/08/2013

Công khai Trường Đại học Gia Định Tp Hồ Chí Minh


THÔNG BÁO  
Công khai Trường Đại học Gia Định Tp Hồ Chí Minh
( Theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
I. NỘI DUNG CÔNG KHAI
1. Công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a. Công khai cam kết chất lượng giáo dục
- Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của trường:
Trường tổ chức xét tuyển thí sinh dự thi NV1 và NV2, NV3 vào trường.
Trường tuyển sinh đối với các thí sinh trên toàn quốc, thí sinh dự thi ĐH, CĐ có điểm thi cộng với điểm ưu tiên khu vực và các ưu tiên khác bằng và lớn hơn điểm sàn của Bộ GDĐT quy định cho mỗi khối thi ĐH, CĐ( theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Chương trình đào tạo: Trường đã có chương trình đào tạo theo 07 ngành, theo khóa đối với ĐH và 03 ngành CĐ.
Trường đã có chương trình khung, cho từng ngành và từng môn học., có giáo  trình, bài giảng và bài giảng điện tử ( khoa CNTT)..
- Yêu cầu thái độ học tập của sinh viên: chuyên cần, thảo luận theo nhóm, lấy phương pháp tự học là chính, yêu cầu học sinh, sinh viên tự giác học thật, thi nghiêm túc với quyết tâm thực hiện: Đạo đức – Ý chí –  Thực tiễn.
- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học:
Trực tiếp sử dụng mạng của trường để nắm được thông tin về học tập, hoạt động có liên quan đến người học.
Nắm bắt thông tin hội thảo khoa học, các phong trào đoàn thể của trường ….
Trường đã có phòng Công tác sinh viên, có Tổ chức Đoàn thanh niên do đó các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nỗi, tổ chức các cuộc thi tìm hiễu về Đoàn TNCSHCM, thi tìm hiểu Đạo đức , tư tưởng Hồ Chí Minh, phong trào thi đấu thể thao; bóng chuyền, bóng bàn sôi nỗi.
- Điều kiện cơ sở vật chất của trường phục vụ học sinh:
Diện tích đất nhà trường đang sử dụng ; 39.370 m2, diện tích xây dựng 19.271 m2
Tổng số phòng học 89 đủ điều kiện học 1 ca /ngày trong đó:
Tổng diện tích phòng học: 6.153 m2, Hội trường lớn 03 tổng diện tích 1120 m2, Số phòng máy tính: 13 số máy đang sử dụng: 557, số máy nối mạng ADSL là 557
Thư viện 03 , số đầu sách 863 ,số quyển sách 8937,
Do đặc thù các ngành đang đào tạo nhà trường không có phòng thí nghiệm.
- Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên: 237 trong đó Cán bộ quản lý và nhân viên 53, giảng viên có 184 (GS: 02, PGS: 07, TS: 52, Ths: 102, trình độ ĐH: 30).
- Mục tiêu đào tạo, kiến thức kỹ năng, trình độ Ngoại ngữ:
Vững về lí thuyết, thành thạo thực hành, sinh viên tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ:TOEIC 400 trở lên hoặc IBT 40 điểm trở lên hoặc IELTS 3.0 trở lên( ĐH) và TOEIC 400 trở lên và chứng chỉ B tin học( CĐ).
 - Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp theo các khóa học : trở thành cử nhân theo ngành học công tác tại các cơ quan đơn vị, công ty…có khả năng lập trình, chuyên viên phần mềm ( CNTT)…
- Khả năng học tập tiếp: có khả năng học tập tiếp SĐH (đối với hệ ĐH) và học tập tiếp ( đối với bậc CĐ)

b.Chất lượng giáo dục thực tế:
- Quy mô đào tạo : do trường mới thành lập năm 2007 nên số sinh viên hiện có:
Số sinh viên ĐH:481, CĐ : 232 ,trường chưa đào tạo trình độ SĐH,chưa đào tạo hình thức VLVH, chưa có sinh viên bậc ĐH, CĐ tốt nghiệp.
- Số đầu sách ;363 , số quyển sách 8937 trong đó có 04 đầu giáo trình do trường ĐH GĐ biên soạn, sinh viên nghèo, vùng sâu vùng xa được hỗ trợ tài liệu , giáo trình học tập.
- Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng: trường chưa có cơ hội thực hiện,
- Các hoạt động NCKH ; trường chưa thực hiện.
- Tổ chức các cuộc hội thảo trong trường: phương pháp giảng dạy môn Chính trị Mác –Lê nin, tháng 11 năm 2010, số lượng đại biểu 32 người.
- Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: trường đã có kế hoạch tự đánh giá  
nhưng chưa thực hiện được.

2. Công khai đảm bảo chất lượng giáo dục:
a. Cơ sở vật chất ( theo mẫu biểu 22)
b. Đội ngũ giảng viên( theo mẫu biễu 23).