Trường DH CNTT Gia ĐịnhGiới thiệu trườngĐào tạoTuyển sinhDành cho sinh viênTuyển sinh quốc tếNgoại ngữTin họcTin tứcSự kiệnLiên hệDịch vụ hỗ trợ

Đảng bộ

Giới thiệu Đảng bộ - Chi bộ

Chi bộ Trường Đại học CNTT Gia Định là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đối với Nhà trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên sinh viên và nghiêm chỉnh xây dựng Chi bộ là đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Trường Đại học CNTT Gia Định được thành lập vào ngày 31 tháng 7 năm 2007, nhưng mãi đến cuối năm 2009 Chi bộ mới được thành lập. Lúc đầu Chi bộ có 4 đảng viên do Đ/c Trần Quốc Tài làm Bí thư Chi bộ.Đến đầu tháng 5/2010, Đại hội Chi bộ khóa I nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức và bầu ra Đ/c Huỳnh Thái Huy làm Bí thư Chi bộ. Trong nhiệm kỳ này, mặc dù là giai đoạn khởi đầu còn đầy khó khăn, nhưng tập thể chi bộ đã quyết tâm phấn đấu xây dựng tổ chức Chi bộ vàđã kết nạp nhiều quần chúng vào Đảng. Tính đến tháng 6/2015, tổng số đảng viên của Chi bộ là 29 đồng chí.Tháng 4/2015, Đại hội Chi bộ khóa IInhiệm kỳ 2015-2020đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ II 2015-2020 gồm 3 đồng chí:
1. Đ/c Trần Hữu Phước - Bí thư.
2. Đ/c Lê An Khang - Phó Bí thư
3. Đ/c Huỳnh Văn Hữu - Chi ủy viên
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ:
  1. Nhiệm vụ chính trị
      - Tham gia với Hội đồng Quản trị (HĐQT), Hiệu trưởng (HT) trong việc thực hiện cam kết thành lập trường về xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và xây dựng cơ sở vật chất.
      - Tham gia với HĐQT, HT trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, quy chế tổ chức hoạt động của Trường, xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm đề bạt và đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.
      - Lãnh đạo thực hiện, tuyên truyền vận động các thành viên trong trường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn trật tự an ninh, an toàn trong nhà trường và ở địa phương trường đóng.
  2. Công tác tư tưởng:
      - Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị nhà trường.
      - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước để bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường
  3. Công tác xây dựng đảng:
       - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ nhà trường.
       - Duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thu nộp đảng phí đúng quy định.
     - Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại Chi bộ và đảng viên hàng năm gắn với việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  4. Công tác đoàn thể:
       - Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên phát huy vai trò của từng tổ chức đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Điều lệ mỗi tổ chức.
       - Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên tích cực tổ chức các phong trào thi đua: thi đua “Dạy tốt, học tốt” thi đua trong hệ thống Công đoàn, Đoàn Thanh niên để nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần xây dựng đoàn thể vững mạnh.
       - Lãnh đạo BCH Đoàn trường kiện toàn nhân sự, xây dựng tổ chức và tổ chức hoạt động có hiệu quả của BCH Đoàn trường, Chi đoàn.

CHI ỦY KHÓAII  NHIỆM KỲ 2015-2020

                    
      Đ/c Lê An Khang        Đ/c Trần Hữu Phước    Đ/c Huỳnh Văn Hữu

   Phó Bí thư                   Bí thư                          Chi ủy viên


  


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 
STT  HỌ VÀ  TÊN
1 Nguyễn Đăng  Liêm
2 Hồ Hữu Nhựt
3 Nguyễn Hữu  Vượng
4 Đỗ Thị Thu
5 Trịnh Thị  Lạnh
6 Dương Ngọc Đan Vy
7 Đỗ Quý  Đức
8 Nguyễn Thị Mỹ  Trinh
9 Huỳnh Kim  Tuấn
10 Hồ Anh  Thái
11 Nguyễn Trọng Nhường
12 Đậu Thị Tuyết
13 Nguyễn Văn  Thông
14 Nguyễn Ngọc 
15 Trần Hữu  Nhân
16 Nguyễn Thái Quốc  Vương
17 Trần Nguyệt Anh
18 Nguyễn Thanh Xuân
19 Trần Kim  Phước
20 Trần Văn Minh
21 Đào Thị  Tuyết
22 Nguyễn Thị Yến  Ngọc
23 Thái Chí  Thanh
24 Nguyễn Hùng  Nam
25 Nguyễn Quốc  Thảo
26 Cao Vân Anh