Trường DH CNTT Gia ĐịnhGiới thiệu trườngĐào tạoTuyển sinhDành cho sinh viênTuyển sinh quốc tếNgoại ngữTin họcTin tứcSự kiệnLiên hệDịch vụ hỗ trợ

Giới thiệu

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Phòng KT & KĐCL được thành lập ngày 20/03/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT Gia Định. Tuy nhân sự chỉ mới có 3 người (Trưởng phòng và 2 cán bộ phòng) nhưng Phòng KT& KĐCL đã tích cực phấn đấu hoàn thành khá tốt các công việc theo chức năng nhiệm vụ của Phòng và các công việc chung của nhà trường.
 
I. Chức năng:
Phòng KT & KĐCL có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện các công tác thi và kiểm định chất lượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.
 
II. Nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường bao gồm các việc : tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá và tham gia đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn và các tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tự đánh giá Trường, đề xuất kế hoạch thực hiện việc đánh giá ngoài, đánh giá lại trong công tác kiểm định chất lượng đối với Trường; 
3. Nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, giảng viên, sinh viên, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường; 
4. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường về hoạt động kiểm định chất lượng; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng tại Trường.