Trường DH CNTT Gia ĐịnhGiới thiệu trườngĐào tạoTuyển sinhDành cho sinh viênTuyển sinh quốc tếNgoại ngữTin họcTin tứcSự kiệnLiên hệDịch vụ hỗ trợ

Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Lý luận đại cương

Tiền thân của Khoa Lý luận Đại cương là Khoa Cơ Bản được thành lập tháng 3 năm 2010. Khoa có nhiệm vụ quản lý chuyên môn, giảng dạy và đào tạo các môn học thuộc khối kiến thức đại cương cho sinh viên toàn trường thuộc tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường. Khoa không quản lý trực tiếp sinh viên, chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: bố trí giảng viên, thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức đại cương.
 
I. Chức năng
Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức đại cương.
 
II.Nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập. Biên soạn chương trình, giáo trình các môn khoa đảm nhận giảng dạy.
2. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. 
3. Tham mưu cho trường bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.
4. Tổ chức hội giảng, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên cơ hữu.
5. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.
6. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do Khoa quản lý;
7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo.
8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;