Trường DH CNTT Gia ĐịnhGiới thiệu trườngĐào tạoTuyển sinhDành cho sinh viênTuyển sinh quốc tếNgoại ngữTin họcTin tứcSự kiệnLiên hệDịch vụ hỗ trợ

Phòng Khảo thí

Mẫu đăng ký coi thi kết thúc học phần

Bảng điểm phúc khảo

Biên bản bất thường trong lúc chấm thi

Biên bản bất thường

Biên bản bốc thăm đề thi

Biên bản Cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi

Biên bản giao nhận bài thi - giao nhận bảng điểm

Biên bản giao nhận đề thi và đáp án

Biên bản mở túi đựng đề thi

Biên bản vi phạm quy chế thi

Đơn xin chấm phúc khảo

Giấy cam đoan

Mẫu bảng điểm mới

Mẫu đề thi và đáp án thi tốt nghiệp

Mẫu đề thi và đáp án

Mẫu thanh toán thù lao Cán bộ coi thi

Phiếu chấm điểm

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học

Căn cứ Nghịđịnh số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghịđịnh số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộGiáo dục vàĐào tạo; Căn cứ Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Giáo dục; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá trường Đại học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạ đã ký Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 vềviệc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2007. Để giúp các đại học, học viện, các trườg đại học triển khai thuận lợi công việc trên, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phối hợp với Dự án Giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan đã xây dựng tài liệu “Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chấ lượg trườg đại học”.