Trường DH CNTT Gia ĐịnhGiới thiệu trườngĐào tạoTuyển sinhDành cho sinh viênTuyển sinh quốc tếNgoại ngữTin họcTin tứcSự kiệnLiên hệDịch vụ hỗ trợ

Hoạt động Đoàn

THÔNG BÁO Về việc thu Đoàn phí Đoàn viên Đoàn thanh niên Năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH                                                          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
          ĐOÀN THANH NIÊN                                                                
                        ***
             Số: 08/ TB – ĐTN                                                              
                                                                                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2017
                                                           
                                                                   THÔNG BÁO

                                       Về việc thu Đoàn phí Đoàn viên Đoàn thanh niên
                                                            Năm học 2017 - 2018


Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;
Căn cứ Thông báo 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;
Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành hướng dẫn đến các cơ sở đoàn về việc thu đoàn phí trong đoàn viên như sau:

I. ĐOÀN PHÍ
1.Đối tượng đóng đoàn phí:
Tất cả đoàn viên là giảng viên, cán bộ công chức và sinh viên đang học tập và công tác tại trường do Đoàn trường quản lý.
2. Mức đóng đoàn phí:
2.1. Đối với đoàn viên là giảng viên, cán bộ công chức:
- Đoàn phí đoàn viên phải nộp theo quy định mới là: 5.000 đồng/tháng.
- Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp trong một năm là: 5.000 đ x 12 tháng = 60.000 đồng.
2.2. Đối với đoàn viên là Học sinh, Sinh viên:
- Đoàn phí đoàn viên phải nộp theo quy định mới là: 2.000 đồng/tháng.
+Tổng đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp trong năm học 2017 - 2018 là: 2.000 đ x 12 tháng = 24.000 đồng. 

III. QUY TRÌNH THU ĐOÀN PHÍ:
Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Đoàn trường thực hiện việc thu Đoàn phí như sau:
- Bước 1: Bí thư chi đoàn nhận thông báo và lập danh sách Đoàn viên gửi về Đoàn trường.
- Bước 2: Bí thư hoặc phó Bí thư tiến hành thu Đoàn phí của đoàn viên, đồng thời cho ký tên, ghi rõ họ và tên vào danh sách.
- Bước 3: Bí thư phô tô danh sách để lưu trữ và nộp bản chính trực tiếp về cho các đồng chí được phân công.
+ Cơ sở Q.10 nộp về cho Đ/c Cao Thanh Liêm - SĐT: 0120.765.3020
+ Cơ sở Tân Phú nộp về cho Đ/c Phan Trọng Đạo – SĐT: 0169.581.1344
+ Cơ sở Củ Chi nộp về cho Đ/c Huỳnh Hữu Phước Thọ – SĐT: 0987.109.179
 
- Bước 4: Bí thư nhận “BIÊN NHẬN” đã thu tiền từ Văn phòng Đoàn trường, lưu giữ cẩn thận để kiểm tra đối chiếu nếu có sai sót.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

05/09/2017: Triển khai thông báo đến các chi đoàn;
05/09 – 18/11/2017: Các chi đoàn tiến hành thu đoàn phí và nộp trực tiếp cho đồng chí Thọ Bí thư đoàn trường.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đồng chí Huỳnh Hữu Phước Thọ – Bí thư Đoàn trường (Sđt 0987.109.179).
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở đoàn, nghiêm túc thực hiện công tác thu đoàn phí theo tinh thần thông báo trên.
 

 
 
Nơi nhận:
- BCH chi đoàn, chi hội.
- Lưu VP.                                                            
                          TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
                                                    BÍ THƯ
 
                                                    (đã ký)
 
                                       Huỳnh Hữu Phước Thọ