Các ngành đào tạo của trường

Trường Đại học Gia Định năm 2021 có đào tạo 14 ngành với 31 chuyên ngành hệ Đại học chính quy, bao gồm:

TTNgành - Chuyên ngành
1

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành:

– Hệ thống thông tin quản lý

– Công nghệ đồ họa

– Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,C01, D01

2NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Chuyên ngành:

– Công nghệ phần mềm

– Lập trình nhúng

Mã ngành: 7480103

Tổ hợp môn: A00, A01, C01,D01

3NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU 

Chuyên ngành:

– Mạng máy tính

– An toàn thông tin

Mã ngành: 7480102

Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01

4NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành:

– Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

– Quản trị kinh doanh thương mại điện tử

– Quản trị bán lẻ

– Quản trị kinh doanh tổng hợp

– Quản trị nhà hàng – khách sạn

– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ lành

Mã ngành: 7340101

Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

5NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chuyên ngành:

– Tài chính doanh nghiệp

– Ngân hàng

– Chứng khoán

– Bảo hiểm

Mã ngành: 7340201

Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

6

NGÀNH KẾ TOÁN

Chuyên ngành:

– Kế toán doanh nghiệp

– Kế toán hành chính - sự nghiệp

– Kiểm toán

Mã ngành: 7340301

Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

7NGÀNH LUẬT

Chuyên ngành:

– Luật thương mại quốc tế

– Luật đầu tư

– Luật kinh doanh

Mã ngành: 7380101

Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

8NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Chuyên ngành:

– Tiếng Anh thương mại

– Tiếng Anh du lịch

– Tiếng Anh biên - phiên dịch

Mã ngành: 7220201

Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

9

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (**)
Mã ngành: 7810201
Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

10NGÀNH MARKETING
Chuyên ngành:
– Digital Marketing 
– Quản trị Truyền thông - Thương hiệu
Mã ngành: 
7340115
Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01
11

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 
Chuyên ngành:
 Nhật Bản học
 Hàn Quốc học
– Trung Quốc học
 Mã ngành: 7310608
 Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

12

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (**)
Mã ngành: 7510605

Tổ hợp môn:A00, A01, C00, D01

13

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ (**)
Mã ngành: 7340120
Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

14

NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (**)
Mã ngành: 7320104
Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01

 

(**) Các ngành đào tạo dự kiến tuyển sinh

 

 

 

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại