Công đoàn trường Đại học Gia Định

Trường Đại học Gia Định được thành lập tại TP.HCM năm 2007, một năm sau đó, ngày 20 tháng 03 năm 2008, Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Gia Định được thành lập với Ban chấp hành lâm thời và đồng chí Giang Thị Kim Dung làm chủ tịch.Đến ngày 06 tháng 12 năm 2010, Đại hội Công đoàn đầu tiên (nhiệm kỳ 2010-2012) đã được tiến hành. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 1 với 05 ủy viên Ban chấp hành và chủ tịch là Đ/c Nguyễn Thị Mai.Vượt qua bao khó khăn buổi đầu,đến nay Công đoàn đã dần lớn mạnh với một số  kết quả hoạt động nhất định, đóng góp đáng kể cho phong trào Thi đua chung của Nhà trường.

 

 I.  Chức năng 


1. Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Gia Định là tổ chức chính trị, xã hội vận động quần chúng, công đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Hội nghị CBNV, GV theo quy định, đại diện cho tập thể lao động ký Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản cụ thể, rõ ràng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.


2. Tham gia quản lý và tổ chức người lao động tham gia quản lý nhà trường trong phạm vi chức năng của mình, thường xuyên trao đổi tham mưu với Đảng uỷ và Ban giám hiệu nhà trường trong việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động


3. Tổ chức, giáo dục, vận động đoàn viên, CBVC, nhân viên lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể, thực hiện nghĩa vụ công dân góp phần xây dựng Nhà trường ổn định và phát triển.

 

 II.  Nhiệm vụ: 


1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.


2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.


3. Phối hợp với Đoàn thanh niên các Trưởng Đơn vị, Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, cải thiện điều kiện làm việc, Tổ chức các hoạt động Văn Thể Mỹ chăm lo đời sống vật chất , tinh thần của CBNV, GV trong toàn trường.


4. Tổ chức vận động CBNV,GV trong toàn trường tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.


5. Giới thiệu các đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng.


6. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.

Tin tiếp theo

Tin tức

GDU trong tôi là...

Gia Định trong tôi
Trong tiếng Anh, từ “university” (đại học) có chứa đựng từ “universe” (vũ trụ) và theo nghĩa nguyên, “đại học nghĩa là một vũ trụ của thầy và trò”.
edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại