Khoa Kinh tế - Quản trị

Tổng  quan:

Khoa Quản trị Kinh Doanh được ra đời kể từ khi thành lập Trường vào tháng 7 năm 2007. Trong 5 năm qua, với nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và nhân viên, Khoa QTKD trở thành một trong các khoa chuyên ngành nòng cốt của Trường Đại học Gia Định.

 

Cho đến nay, bộ máy nhân sự của Khoa đã được ổn định và hoạt động của Khoa đã đi vào nề nếp. Khoa cũng đã thành lập được Hội đồng Khoa học Khoa và 3 bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực, Marketing và Quản trị chiến lược. Khoa đã thực hiện chế độ giao ban định kỳ hàng tuần và hàng tháng để thảo luận về việc phát triển các hoạt động chuyên môn và trao đổi công việc của khoa.

 

Bậc và ngành đào tạo:

STTTên ngành đào tạoHọc vịMã ngànhHình thức đào tạo
Trình độ đại học
1

Gồm các chuyên ngành:

   - Quản trị Kinh doanh tổng hợp

   - Marketing

   - Kinh doanh quốc tế

   - Quản trị tài chính

Cử nhânD340101Chính quy
Trình độ cao đẳng
2

 Gồm các chuyên ngành:

   - Quản trị Kinh doanh tổng hợp

   - Marketing

   - Kinh doanh quốc tế

Cử nhân cao đẳngC340101Chính quy

 

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh. Sinh viên ngành QTKD được trang bị những kiến thức về hội nhập quốc tế, có khả năng lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp phải sử dụng tốt ngoại ngữ và tin học phục vụ cho công việc và nghiên cứu.

 

Cơ sở vật chất:

Sinh viên được học tập trong môi trường Đại học chuyên nghiệp và uy tín trong đào tạo nhân lực chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hệ thống phòng học được trang bị các thiết bị phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học.

 

Liên hệ:

Khoa Quản trị kinh doanh

Địa chỉ: 185 -187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 08.38680393

Tin tiếp theo

Giới thiệu

Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ

Khoa Khoa học Xã hội bao gồm các ngành
edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại