Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2020 – 2021 Đợt I

Trường Đại học Gia Định (GDU) xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2020 – 2021 như sau: 
I.    NỘI DUNG CỤ THỂ: 
1.1: Nội dung chuyên đề và diễn giả 
STTNỘI DUNG BÁO CÁO VIÊN 
Chuyên đề 1: Thiết kế quãng đời SV Diễn giả Đào Lê Hòa An 
2Chuyên đề 3: Chia sẻ của các lãnh đạo Khoa về kế hoạt động và hoạt động trải nghiệm của Khoa trong năm học 2020-2021 
Phương pháp học các môn chuyên ngành 

 
NGND.TS Phạm Châu Thành – Trưởng khoa Kinh tế 
TS. Lê Mạnh Hải – Trưởng khoa CNTT 
ThS. Trần Thái Thông - Phó Trưởng khoa XH&NV 
3Chuyên đề 4: Tuyên truyền cho SV một số nội dung cơ bản về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền và hội nhập quốc tế của VN ThS. Đinh Thị Nguyệt Nga – Khoa XHNV 
4Chuyên đề 5: Quy chế đào tạo Đại học; Chương trình - kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021  ThS. Trần Văn Minh – Phụ trách phòng QLĐT 
5Chuyên đề 6: Giới thiệu về hoạt động của Thư viện, hướng dẫn tra cứu thông tin Thư viện số Ms. Đoàn Thị Khiếu – Quản lý thư viện 
6Chuyên đề 7: Quy chế CTSV trường ĐH Gia Định; Đánh giá điểm rèn luyện; Khen thưởng kỷ luật SV; SV ngoại trú, SV nội trú, an ninh trật tự trong và ngoài Nhà trường; Hướng dẫn giải quyết một số văn bản liên quan đến SV; Bảo hiểm y tế; Hướng dẫn làm thẻ SV. Ms. Nguyễn Thị Huyền Nhung – Phụ trách phòng CTSV 
7Chuyên đề 8: Phổ biến nội quy học tập, kế hoạch học tập của Khoa; Một số hoạt động sinh hoạt; Bầu ban cán sự lớp lâm thời (gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập và 1 lớp phó phong trào); Bảng thông tin SV các lớp.  GVCN các lớp được phân công theo QĐ số 207/2020/QĐ-ĐHGĐ 
8Chuyên đề 9: Giới thiệu các hoạt động văn hóa, chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên; Giới thiệu giao lưu các CLB và hướng dẫn SV đăng ký tham gia CLB. Ms. Trần Nguyệt Anh – Bí thư Đoàn trường 

1.2: Thời gian, địa điểm tổ chức: 

NGÀY THỜI 
GIAN 
NHÓMPHÒNG HỌCNỘI DUNG SINH HOẠT  GHI CHÚ 
16/9/2020 
(Mỗi buổi diễn ra cùng lúc tại 2 phòng) 
 
08h00-10h00 01 

A103;

A104; A105; A201 

Chuyên đề 8 Nhóm 1 chia thành 4 lớp sinh hoạt tại các phòng học 
08h00- 11h00 03 Hội trường A301 Chuyên đề 1, 2, 3,4 Kịch bản chi tiết buổi lễ “Tuần sinh hoạt công dân” đính kèm 
13h30-15h30 02A103; A104; A105; Chuyên đề 8 Nhóm 3 chia thành 3 lớp sinh hoạt tại các phòng học 
13h30-16h30 04Hội trường A301 Chuyên đề 1, 2, 3,4  
17/9/2020 08h00-10h00 01 Hội trường A301 Chuyên đề 1, 2, 3,4  
08h00- 10h00 03A103; A104; A105; A201; A202 Chuyên đề 8 Nhóm 2 chia thành 5 lớp sinh hoạt tại các phòng học 
13h30-15h30 02Hội trường A301 Chuyên đề 1, 2, 3,4  
13h30-16h30 04A103; A104; A105; A201; A202 Chuyên đề 8 Nhóm 4 chia thành 5 lớp sinh hoạt tại các phòng học 
18/9/2020 08h00- 11h00 01 Hội trường A301 Chuyên đề 5, 6, 7, 9  
13h30-16h30 02 Hội trường A301 Chuyên đề 5, 6, 7, 9  
19/9/2020  08h00- 11h00 03Hội trường A301 Chuyên đề 5, 6, 7, 9  
13h30-16h30 04 Hội trường A301 Chuyên đề 5, 6, 7, 9  

1.3: Viết bài thu hoạch: 
Kết thúc đợt học tập sinh viên viết bài thu hoạch theo các chuyển đề nêu trên. GVCN phổ biến các câu hỏi, tổ chức cho SV viết thu hoạch, thu và nộp bài về phòng CTSV sau đợt học. 
Kết quả hoàn thành đợt học này là một phần trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho SV năm học 2020-2021. 

II.    THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC: 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ 
1TS. Trần Đức Khánh Phó Hiệu trưởng Tổng chỉ đạo 
2Ms. Nguyễn Thị Huyền Nhung Phụ trách phòng CTSV Trưởng ban 
3Mr Vũ Bá Thuấn  Trưởng phòng TS & TT Phó Trưởng ban 
4ThS. Trần Văn Minh Phụ trách phòng QLĐT Thành viên 
5NGND.TS Phạm Châu Thành Trưởng khoa Kinh tế Thành viên 
6TS. Lê Mạnh Hải Trưởng khoa CNTT Thành viên 
7ThS. Trần Thái Thông Phó Trưởng khoa XH&NV Thành viên 
8ThS. Phạm Minh Tùng Trưởng phòng TC – HC Thành viên 
9ThS. Phạm Tấn Lực Trưởng phòng TC – KT Thành viên 
10ThS. Trần Nguyệt Anh Bí thư Đoàn Thành viên 

III.     LỊCH SINH HOẠT TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2020-2021 
•    Nhóm 1: xem tại đây 
•    Nhóm 2: xem tại đây 
•    Nhóm 3: xem tại đây 
•    Nhóm 4: xem tại đây

Tin tiếp theo

Tin tuyển sinh

Tự tin đậu ngành yêu thích với điểm thi tốt nghiệp chỉ từ 15 điểm

Tự tin đậu ngành yêu thích với điểm thi tốt nghiệp chỉ từ 15 điểm
Nếu điểm thi THPT Quốc gia không như kỳ vọng và điểm số học bạ của bạn chỉ nằm trong phổ điểm 15 - 20, liệu còn cơ hội nào cho bạn để nắm chắc “tấm vé” tiến thẳng đến giảng đường đại học và tự tin lựa chọn ngành học yêu thích?
edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại