[THÔNG BÁO] Khảo sát lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ sinh viên năm học 2020 - 2021

Nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ người học, Đại học Gia Định (GDU) triển khai khảo sát, lấy ý kiến phản hồi trên toàn bộ  sinh viên khoá 12, 13, 14 trong trường. Nhà trường thông báo triển khai thực hiện khảo sát cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia khảo sát

Sinh viên Đại học chính quy khóa 12,13,14 đang theo học tại trường.

2. Thời gian thực hiện khảo sát

Từ ngày 14/5/2021 đến ngày 15/6/2021

3. Các bước tham gia khảo sát

  • Bước 1: Nhấn vào đường link tham gia khảo sát

Link khảo sát: https://forms.gle/7ymoLSUH8ThhGWcKA

Mã QR:

           - Bước 2: Tiến hành nhận xét về chất lượng phục vụ của Nhà trường. Sau khi hoàn thành, nhấn vào nút “Submit” (Gửi) để gửi phiếu khảo sát.

4. Nghĩa vụ của sinh viên khi tham gia khảo sát

       Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các khảo sát của Nhà trường. Sinh viên không tham gia khảo sát sẽ bị trừ 2 điểm rèn luyện trong năm học 2020-2021.

       Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hổ trợ, Ban cán sự các lớp tổng hợp và liên hệ ThS. Lý Long - Nhân viên phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng qua số điện thoại 0862.828.332.

Tin tiếp theo

Doanh nghiệp - Việc làm

Đại học Gia Định "bắt nhịp" xu hướng đào tạo ứng dụng

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội và sự hội nhập với các nền văn hóa khác đã và đang tác động đến thị trường lao động tại Việt Nam. Chính sự giao thoa này đã thúc đẩy sự tìm tòi học hỏi và đổi mới tư duy của phần lớn lực lượng lao động. Xu hướng đào tạo ứng dụng cũng ra đời từ đây để đáp ứng yêu cầu thiết yếu của thời đại.
edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại