Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm cuối về chất lượng khóa học

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 20/02/2021, Trường Đại học Gia Định (GDU) tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm cuối về chất lượng khóa học.

 

Khảo sát ý kiến của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chương trình đào tạo của Nhà trường nhằm mục đích thu nhận thông tin khách quan, chính xác về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Gia Định, giúp Nhà trường đánh giá được mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất, nguồn học liệu, các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên trong toàn kháo học từ đó có những giải pháp khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng đào tạo; Đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động liên quan đến khóa học và các hoạt động khác của Nhà trường; qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

 

Đối tượng tham gia khảo sát

Tất cả sinh viên năm 4 (Khóa 11) chính quy trình độ đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán; Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh; Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm.

 

Hướng dẫn các bước thực hiện khảo sát

- Bước 1: Nhấn vào Link tham gia khảo sát:

Link khảo sát: https://forms.gle/AE8hs7ykywYUgNcDA

Mã QR:

 

- Bước 2: Điền đầy đủ nội dung trong phiếu khảo sát.

- Bước 3: Sau khi hoàn thành, nhấn vào nút “Submit” (Gửi) để gửi phiếu khảo sát.

Những lưu ý quan trọng liên quan đến việc khảo sát

  • + Sinh viên tham gia khảo sát sẽ được cộng 03 điểm rèn luyện.

+ Sinh viên năm 4 đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan các thông tin liên quan đến chất lượng khóa học.

+ Trên một số giao diện mobile, máy tính bảng khảo sát sẽ hiển thị bị thiếu một số cột, sinh viên lưu ý kéo chọn và rà soát cẩn thận trong quá trình thao tác trên bảng khảo sát.

+ Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Ban cán sự các lớp tổng hợp và liên hệ ThS. Lý Long - Nhân viên Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng qua số điện thoại 0862.828.332.

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại