Học theo lĩnh vực

Học theo lĩnh vực

Trường Đại học Gia Định có 3 khoa: Công nghệ thông tin, Kinh tế quản trị, Khoa học xã hội và ngôn ngữ.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...