Cho em hỏi các ngành đào tạo của trường ạ?

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH

►  Hệ đại học
1. Truyền thông và mạng máy tinh
2. Kỹ thuật phần mềm  
3. Tài chính 
4. Quản trị Kinh doanh 
5. Kế toán
6. Ngôn ngữ Anh
7. Công nghệ thông tin
8. Luật
 
Tin tiếp theo

Hợp tác quốc tế

Ellacy Global Education (EGE)

Ellacy Global Education (EGE) là một tổ chức giáo dục có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và văn phòng đại diện tại Pháp, Canada và Việt Nam
keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại