Lễ ký kết hợp tác giữa Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc.

Hợp tác Quốc tế là một hoạt động ưu tiên của Trường đại học GIA ĐỊNH. Mở rộng hợp tác quốc tế là nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội trao đổi du học sinh giữa 2 Trường, 2 Quốc gia.

Đại học Quốc Gia CHUNGBUK là một trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc với các thế mạnh về các ngành CNTT và Ngoại ngữ. Sinh viên Đại học GIA ĐỊNH có cơ hội nâng cao trình độ cũng như mở rộng cơ hội học tập và việc làm tại Hàn Quốc.

Đại học Gia Định & Đại học Chungbuk
Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc
Đại học Gia Định & Đại học Chungbuk
Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc
Đại học Gia Định & Đại học Chungbuk
Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc
Tin tiếp theo

Tin tức

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc

Đại học Quốc Gia CHUNGBUK là một trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc với các thế mạnh về các ngành CNTT và Ngoại ngữ. Sinh viên Đại học GIA ĐỊNH có cơ hội nâng cao trình độ cũng như mở rộng cơ hội học tập và việc làm tại Hàn Quốc.
edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại