Dạy và học ngành Luật tại Đại học Gia Định: Tiềm năng và Kỳ vọng

Trường Đại học Gia Định có tiền thân là Trường Đại học tư thục Công nghệ-Thông tin Gia Định, thành lập theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 31/7/2007 Thủ tướng Chính phủ. Sau 10 năm phấn đấu, trưởng thành trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, để đáp ứng nhu cầu của xã hội đồng thời nhằm tương xứng với sự chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới, theo đề nghị của Trường, ngày 20/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1851/QĐ-TTg cho phép đổi  tên Trường đại học Công nghệ -Thông tin Gia Định thành trường Đại học Gia Định (GDU).

 

Với mục tiêu xây dựng GDU thành trường đại học đại chúng, đào tạo đa ngành và được sự lãnh đạo, hỗ trợ về mọi mặt của chủ đầu tư, là Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG), Trường Đại học Gia Định được phép đào tạo cử nhân ngành Luật theo Quyết định số 4617/QĐ-BGDĐT, ngày 2/12/2019  của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, về mặt thời gian, Trường Đại học Gia Định (GDU) là một trường đại học non trẻ, và ngành Luật là một ngành sinh sau, đẻ muộn so với  các khoa khác trong Trường . Nếu so sánh với các ngành Luật của các trường đại học khác, thì ngành Luật của GDU còn rất rất trẻ so với các cơ sở đào tạo khác. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, sự non trẻ mà ngành Luật của GDU lại là một là lợi thế, điểm mạnh của GDU.

 

Thực tế trong giáo dục đào tạo cho thấy, dù bất kỳ thời gian nào, thời đại nào, để đánh giá thứ hạng một trường đại học người ta đều căn cứ vào các tiêu chí cơ bản, đó là: Chương trình; giáo trình, tài liệu (gọi tắt là giáo tài) và giáo viên. Chính vì sự non trẻ, nên trong xây dựng, cụ thể hóa chương trình đào tạo ngành luật, GDU có điều kiện thuận lợi để đối sánh trong xây dựng chương trình đào tạo đ tiếp thu, kế thừa những tinh hoa của các trường đi trước trong đào tạo luật, nhất là các trường Đại học Luật TP HCM, Đại học Luật Hà Nội,…và một số các trường nước ngoài khác, cũng như gắn liền với yêu cầu thực tiễn của xã hội hiện nay. Những nội dung, yêu cầu trong các môn học ngành luật đều có tính thực tiễn, tính thời sự và mang hơi thở nóng hổi của cuộc sống hiện tại. Trong chương trình đào tạo, ngoài những vấn đề cơ bản về lý luận, GDU hết sức chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, cũng như v kỹ năng trong hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường như: Kỹ năng tư vấn pháp luật; kỹ năng soạn thảo hợp đồng; kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại, kỹ năng hùng biện…

Về đội ngũ giáo viên, trái với sự non trẻ của ngành Luật, giáo viên giảng dạy luật tại GDU là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dãy tại các Trường lớn, các khoa luật danh tiếng tại các tỉnh thành phí Nam như: Đại học An ninh ND, Đại học Cảnh sát ND, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh…GDU hiện nay đã thu hút được đội ngũ giáo viên có học hàm, học vị cao giảng dạy các chuyên ngành luật khác nhau (03 PGS.TS; 10 Tiến sĩ; 14 Ths). Đội ngũ giáo viên; báo cáo viên có nhiều người hiện đang hành nghề luật sư, thẩm phán…Chính đội ngũ cán bộ giảng dạy này đã góp phần quan trọng để quá trình dạy-học có gắn kết giữa học và hành, giữa lý luận và thực tiễn cho sinh viên.

Đặc biệt, trong đội ngũ quản lý cao nhất của GDU (Ban giám hiệu), là những thầy có học hàm học vị cao về khoa học luật (01 PGS.TS; 01 Ths), là những nhà khoa học có nhiều công trình nghiên cứu thành công xuất sắc, có giá trị về  lý luận, thực tiễn, lan tỏa rộng rãi trong các cơ sở đào tạo đại học. Cũng chính những cán bộ quản lý có chuyên môn cao về ngành Luật nên đã có những chỉ đạo sát sao trong công tác giảng dạy, đánh giá đúng và trân trọng những thành quả, bài giảng của giáo viên trong trường nói chung và giáo viên ngành luật nói riêng. Đây là nguồn động viên to lớn, sự gắn kết đối với đội ngũ làm công tác giảng dạy tại GDU và qua đó tạo điều kiện “chiêu hiền đãi sĩ” cho Trường. Thực tế cho thấy, chỉ mới hơn 02 năm GDU được mở ngành Luật, mà nhiều giáo viên có học hàm, học vị cao đã đề nghị được cộng tác chuyên môn với nhà Trường.

Hiện tại, GDU đã xây dựng kế hoạch với tham vọng to lớn trong xây dựng học liệu online nhằm áp dụng phương pháp dạy - học tiên tiến, hiện đại nhất đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0. Trong hiện tại, sinh viên của GDU nói chung và sinh viên ngành Luật luôn được các thầy, cô chia s vô tư, đầy đủ và nhanh nhất qua công nghệ thông tin các tài liệu phục vụ học tập cho từng môn học.

 

Cũng chính từ mục tiêu GDU đề ra là dành những gì tốt nhất cho công tác dạy-học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Luật nói riêng và giáo viên GDU nói chung quán triệt sâu sắc, nên sinh viên của GDU, sinh viên Ngành luật nói riêng được trân trọng, chăm sóc ân cần nhất đến từ cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trường. Về kiến thức, sinh viên ngành Luật được tiếp cận những kiến thức chính xác, hiện đại nhất, khoa học nhất. Và về tình cảm, đời sống vật chất, tinh thần sinh viên đến với Gia Định là về với gia đình. Chính sự chăm sóc chu đáo này, sinh viên ngành luật khóa sau (khóa 14) tăng gấp 3 lần so với khóa đầu tiên (khóa 13).

Với thực tế trên cho thấy, dạy - học ngành Luật tại GDU có tiềm năng to lớn và kỳ vọng trong tương lai đào tạo ngành Luật tại GDU sẽ hội nhập, sánh vai với các trường trong nước và khu vực. Sinh viên ngành Luật của GDU sẽ tự tin, tự hào khi được tốt nghiệp tại GDU. Đây là một khẳng định có cơ sở vững chắc từ thực tại./.

 

TS. Nguyễn Bá Ngừng

Trưởng Bộ môn Pháp luật 
Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ
Trường Đại học Gia Định

 

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại