Giới thiệu khoa Công nghệ thông tin

Hội thảo khoa Công nghệ thông tin
Hội thảo khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Gia Định được hình thành từ ngày 31 tháng 7 năm 2007 cùng thời điểm thành lập trường ĐH Gia Định. Khoa Công nghệ thông tin hiện nay phụ trách đào tạo 3 ngành với 7 chuyên ngành. Cụ thể:

1. Công nghệ thông tin

1. Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

2. Chuyên ngành Công nghệ đồ họa

3. Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

  • 2. Kỹ thuật phần mềm
  1. 1. Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  2. 2. Chuyên ngành Lập trình nhúng
  • 3. Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu
  1. 1. Chuyên ngành Mạng máy tính
  2. 2. Chuyên ngành An toàn thông tin

Tổng số sinh viên khoa Công nghệ thông tin hiện nay là 410 sinh viên.

Tổng số giảng viên khoa Công nghệ thông tin hiện nay bao gồm 39 giảng viên cơ hữu (01 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ). Bộ máy quản lý của khoa Công nghệ thông tin hiện nay gồm có 05 người: 01 trưởng khoa và 02 thư ký khoa, 3 điều phối chương trình.

Khung chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc khoa Công nghệ thông tin

Nội dung

Tổng số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

Khối kiến thức Giáo dục đại cương
Chưa tính khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất.

41392

Giáo dục chuyên nghiệp

694920

▪ Kiến thức cơ sở ngành

27207

▪ Kiến thức ngành

392910

▪ Kiến thức chuyên sâu

330

Thực tập tốt nghiệp

404

Khóa luận tốt nghiệp

660

Tổng cộng

120  

Từ khi thành lập, khoa Công nghệ thông tin đã thành công với sứ mệnh đào tạo cử nhân chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và tiến hành nghiên cứu phát triển những công nghệ hiện đại trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và máy tính. Chương trình học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết để thành công trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hóa. Các cán bộ, giảng viên trong khoa đều tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ đa dạng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, giảng viên khoa Công nghệ thông tin đã nỗ lực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo. Các giảng viên tích cực đóng góp xây dựng khoa ngày càng phát triển cùng với sự lớn mạnh của nhà trường.

Hình ảnh cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ thông tin

Tiến sĩ Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa CNTT

Tiến sĩ Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa CNTT

 

Thầy Trịnh Đình Yến - giảng viên khoa CNTT

 

Thầy Trịnh Đình Yến - giảng viên khoa CNTT

 

Thạc sĩ Đỗ Văn Mạnh - giảng viên khoa CNTT

Trương Phi Cường - giảng viên khoa CNTT

Thạc sĩ Trương Phi Cường - giảng viên khoa CNTT

 

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại