Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế

Lượt xem: 4683

  Tổng  quan:

  Khoa Quản trị Kinh Doanh được ra đời kể từ khi thành lập Trường vào tháng 7 năm 2007. Trong 5 năm qua, với nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và nhân viên, Khoa QTKD trở thành một trong các khoa chuyên ngành nòng cốt của Trường Đại học Gia Định.

   

  Cho đến nay, bộ máy nhân sự của Khoa đã được ổn định và hoạt động của Khoa đã đi vào nề nếp. Khoa cũng đã thành lập được Hội đồng Khoa học Khoa và 3 bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực, Marketing và Quản trị chiến lược. Khoa đã thực hiện chế độ giao ban định kỳ hàng tuần và hàng tháng để thảo luận về việc phát triển các hoạt động chuyên môn và trao đổi công việc của khoa.

   

  Bậc và ngành đào tạo:

   

  STT Tên ngành đào tạo Học vị Mã ngành

  Hình thức

  đào tạo

  Trình độ đại học
  1

  Gồm các chuyên ngành:

     - Quản trị Kinh doanh tổng hợp

     - Marketing

     - Kinh doanh quốc tế

     - Quản trị tài chính

  Cử nhân D340101 Chính quy
  Trình độ cao đẳng
  2

   Gồm các chuyên ngành:

     - Quản trị Kinh doanh tổng hợp

     - Marketing

     - Kinh doanh quốc tế

  Cử nhân

  cao đẳng

  C340101 Chính quy

   

  Mục tiêu đào tạo:

  Đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh. Sinh viên ngành QTKD được trang bị những kiến thức về hội nhập quốc tế, có khả năng lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp phải sử dụng tốt ngoại ngữ và tin học phục vụ cho công việc và nghiên cứu.

   

  Cơ sở vật chất:

  Sinh viên được học tập trong môi trường Đại học chuyên nghiệp và uy tín trong đào tạo nhân lực chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hệ thống phòng học được trang bị các thiết bị phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học.

   

  Liên hệ:

  Khoa Quản trị kinh doanh

  Địa chỉ: 185 -187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

  Điện thoại: 08.38680393

  Bài viết khác
  » Giới thiệu khoa Kinh tế - Quản trị (618 lượt xem - 12.12.2021)
  » Khoa Công nghệ thông tin (1703 lượt xem - 12.12.2020)
  » Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ (429 lượt xem - 22.06.2020)
  » Giới thiệu khoa Công nghệ thông tin (835 lượt xem - 12.12.2020)

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...