Giới thiệu khoa Kinh tế

Hội thảo khoa Kinh tế
Hội thảo khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế trường Đại học Gia Định được hình thành từ tháng 11 năm 2018 trên cơ sở hợp nhất 2 khoa Quản trị kinh doanh và kế toán - tài chính. Khoa Kinh tế hiện nay phụ trách đào tạo 3 ngành với 12 chuyên ngành. Cụ thể:

 1. 1. Ngành quản trị kinh doanh
 1. 1. Chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp
 2. 2. Chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế
 3. 3. Chuyên ngành quản trị kinh doanh nhà hàng - khách sạn
 4. 4. Chuyên ngành quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành
 5. 5.chuyên ngành quản trị marketing
 6. 6.Chuyên ngành quản trị kinh doanh logistics và chuỗi cung ứng
 7. 7.Chuyên ngành Quản trị bệnh viện
 8. 8.Chuyên ngành thương mại điện tử
 1. 2. Ngành kế toán
 1. 1. Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
 2. 1. Chuyên ngành Kiểm toán
 3.  
 4. 3. Ngành Tài chính - ngân hàng
 1. 1. Chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
 2. 1. Chuyên ngành nghiệp vụ ngân hàng

Trong năm học 2020 2021 Khoa dự kiến sẽ mở thêm các ngành:

 1. Ngành Marketing
 2. Ngành Quản trị khách sạn
 3. Ngành logistics và chuỗi cung ứng
 4. Ngành quản trị nhà hàng
 5. Ngành thương mại điện tử
 6. Ngành kinh doanh quốc tế
 7. Tổng số sinh viên thuộc Khoa kinh tế hiện nay là 802 sinh viên.

Tổng số giảng viên thuộc Khoa kinh tế hiện nay là 116 giảng viên. Trong đó giảng viên cơ hữu là 36, bao gồm 06 Tiến sĩ, 30 Thạc sĩ. Giảng viên thỉnh giảng là 30, bao gồm 14 Tiến sĩ, 16 Thạc sĩ. Giảng viên doanh nhân là 50 giảng viên, bao gồm báo cáo viên thực tế là 20 giảng viên, hướng dẫn thực hành là 30 giảng viên. Bộ máy quản lý của Khoa kinh tế hiện nay gồm có 02 người: 01 trưởng khoa và 01 thư ký khoa.

Khung chương trình đào tạo các ngành, Chuyên ngành thuộc Khoa Kinh tế:

Nội dung

Tổng số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức Giáo dục đại cương
Chưa tính khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất.

39

37

02

Giáo dục chuyên nghiệp

81

72

09

▪ Kiến thức cơ sở ngành

18

15

03

▪ Kiến thức ngành

23

23

0

▪ Kiến thức chuyên ngành

30

24

06

▪ Thực tập tốt nghiệp

4

4

0

▪ Khóa luận tốt nghiệp

6

6

0

Tổng cộng

120

109

11

 

Khoa Kinh tế với nhiều ngành, chuyên ngành đào tạo; lực lượng giảng viên nhiệt tình, trình độ cao; phương thức đào tạo linh hoạt, gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, truyền thống và hiện đại, học tập gắn liền với trải nghiệm cuộc sống. Sinh viên sau khi tốt nghiệp bên cạnh kiến thức và kỹ năng chuyên ngành được trang bị còn được trang bị kiến thức và kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng khởi nghiệp, Kỹ năng ngoại ngữ và tự học phù hợp để có thể hội nhập xã hội một cách nhanh nhất, tích cực nhất.

 

Hình ảnh cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế

Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Phạm Châu Thành

Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Phạm Châu Thành - Trưởng khoa Kinh tế

Thầy Nguyễn Thanh Tâm - Giảng viên Khoa Kinh tế

Thầy Nguyễn Thanh Tâm - Giảng viên khoa Kinh tế

Thầy Đinh Chí Thành - Giảng viên khoa Kinh tế

Thầy Đinh Chí Thanh - Giảng viên khoa Kinh tế

Hình ảnh hoạt động khoa Kinh tế

Trưởng khoa Kinh tế phát biểu tại buổi hội thảo

Thầy Trưởng khoa Kinh tế phát biểu tại buổi hội thảo

Sinh viên khoa Kinh tế đạt giải Nhất cuộc thi Gia Định got talent

Sinh viên khoa Kinh tế đạt giải nhất cuộc thi Gia Định got talent

Sinh viên khoa Kinh tế làm lễ tốt nghiệp

 

Sinh viên khoa Kinh tế làm lễ tốt nghiệp

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

 • NV1
 • NV2
 • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại