Giới thiệu khoa Kinh tế - Quản trị

Hội thảo Khoa Kinh tế - Quản trị
Hội thảo Khoa Kinh tế - Quản trị

Khoa Kinh tế - Quản trị trường Đại học Gia Định được hình thành từ tháng 11 năm 2018 trên cơ sở hợp nhất 2 khoa Quản trị kinh doanh và Kế toán - Tài chính. Khoa Kinh tế - Quản trị hiện nay phụ trách đào tạo 8 ngành với (gồm: Quản trị kinh doanh; Logistics và chuỗi cung ứng; Kinh doanh quốc tế; Tài chính ngân hàng; Kế toán; Quản trị khách sạn; Marketing; Truyền thông đa phương tiện) với 15 chuyên ngành. Cụ thể:

 1. 1. Ngành Quản trị kinh doanh
 1. 1. Chuyên ngành Quản trị bán lẻ
 2. 2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp
 3. 3. Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn
 4. 4. Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 5. 5. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu
 6. 6. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại điện tử
 7.  
 8. 2. Ngành Kế toán
 9. 1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
 10. 2. Chuyên ngành Kiểm toán
 11. 3. Chuyên ngành Kế toán hành chính - sự nghiệp
 12.  
 13. 3. Ngành Tài chính - ngân hàng
 14. 1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
 15. 2. Chuyên ngành Ngân hàng
 16. 3. Chuyên ngành Chứng khoán
 17. 4. Chuyên ngành Bảo hiểm
 18.  
 19. 4. Ngành Marketing
 20. 1. Chuyên ngành Digital Marketing
 21. 2. Chuyên ngành Quản trị truyền thông - thương hiệu
 22.  
 23. 5. Ngành Quản trị khách sạn
 24. 6. Ngành Kinh doanh quốc tế
 25. 7. Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 26. 8. Truyền thông đa phương tiện

 

 

 1.  

Trong năm học 2020-2021 Khoa dự kiến sẽ mở thêm ngành:

 

 1. Ngành Thương mại điện tử
 2.  
 3. Tổng số sinh viên thuộc khoa Kinh tế - Quản trị hiện nay là 1169 sinh viên.
 4. Tổng số giảng viên thuộc khoa Kinh tế - Quản trị hiện nay là 116 giảng viên. Số giảng viên đang công tác và giảng dạy là 80, bao gồm: 1 Phó Giáo sư; 07 Tiến sĩ, 72 Thạc sĩ. Bộ máy quản lý của Khoa Kinh tế - Quản trị hiện nay gồm có 05 người: 01 trưởng khoa, 02 thư ký khoa và 3 điều phối chương trình.

Khung chương trình đào tạo các ngành, Chuyên ngành thuộc khoa Kinh tế - Quản trị:

Nội dung

Tổng số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức Giáo dục đại cương
Chưa tính khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất.

39

37

02

Giáo dục chuyên nghiệp

81

72

09

▪ Kiến thức cơ sở ngành

18

15

03

▪ Kiến thức ngành

23

23

0

▪ Kiến thức chuyên ngành

30

24

06

▪ Thực tập tốt nghiệp

4

4

0

▪ Khóa luận tốt nghiệp

6

6

0

Tổng cộng

120

109

11

 

Khoa Kinh tế - Quản trị với nhiều ngành, chuyên ngành đào tạo; lực lượng giảng viên nhiệt tình, trình độ cao; phương thức đào tạo linh hoạt, gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, truyền thống và hiện đại, học tập gắn liền với trải nghiệm cuộc sống. Sinh viên sau khi tốt nghiệp bên cạnh kiến thức và kỹ năng chuyên ngành được trang bị còn được trang bị kiến thức và kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng ngoại ngữ và tự học phù hợp để có thể hội nhập xã hội một cách nhanh nhất, tích cực nhất.

 

Hình ảnh cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế - Quản trị

Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Phạm Châu Thành

Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Phạm Châu Thành - Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị

 

Hình ảnh hoạt động khoa Kinh tế - Quản trị

Trưởng khoa Kinh tế phát biểu tại buổi hội thảo

Thầy Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị phát biểu tại buổi hội thảo

Sinh viên khoa Kinh tế đạt giải Nhất cuộc thi Gia Định got talent

Sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị đạt giải nhất cuộc thi Gia Dinh's got talent

Sinh viên khoa Kinh tế làm lễ tốt nghiệp

 

Sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị làm lễ tốt nghiệp

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

 • NV1
 • NV2
 • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại