BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN , TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN

Tin tiếp theo

Thông báo

THÔNG BÁO V/v học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên hệ Đại học Khóa 12 và trả nợ môn khoá 11 trở về trước

Sinh viên khoá 11 trở về trước còn nợ môn đăng ký học tại văn phòng Khoa từ ngày ra thông báo đến 15h ngày 03/05/2019. Văn phòng Khoa tập hợp chuyển về phòng Đào tạo trước 15h ngày 07/05/2019.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại