Giới thiệu Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ

Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ
Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ

Ngày 23/03/2020, Ban Giám Hiệu triển khai kế hoạch đổi mới chương trình đào tạo, tái cơ cấu tổ chức, sáp nhập Khoa Luật và Khoa Ngoại ngữ và Khoa học cơ bản đổi tên thành Khoa Xã hội Nhân văn - Ngôn ngữ. Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ hiện đang phụ trách đào tạo 3 ngành với 8 chuyên ngành. Cụ thể:

 1. 1. Ngành Luật

 2. 1. Chuyên ngành Luật kinh doanh

 3. 2. Chuyên ngành Luật kinh thương mại Quốc tế

 4. 2. Ngành Ngôn ngữ Anh

 5. 1. Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch 

 6. 2. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

 7. 3. Chuyên ngành Biên - phiên dịch

 8. 3. Ngành Đông Phương học
  1. Chuyên ngành Nhật bản học

 9. 2. Chuyên ngành Hàn Quốc học

 10. 3. Chuyên ngành Trung Quốc học

Tổng số sinh viên thuộc khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ hiện nay là 276 sinh viên.

Tổng số giảng viên thuộc khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ hiện nay có 45 giảng viên cơ hữu (4 Tiến sĩ, 41 Thạc sĩ). Bộ máy quản lý của khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ hiện nay gồm có: 01 trưởng khoa, 01 phó khoa và 02 thư ký khoa và 03 điều phối chương trình.

Khung chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ sẽ phân chia thành 3 dựa theo ngành. Cụ thể là:

Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Nội dung

Tổng số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức Giáo dục đại cương
Chưa tính khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất.

31

22

09

Giáo dục chuyên nghiệp

80

78

02

▪ Kiến thức cơ sở ngành

60

60

00

▪ Kiến thức chuyên ngành

 20

18

02

Thực tập tốt nghiệp

03

03

00

▪ Khóa luận tốt nghiệp

06

00

06

 Tổng

120

103

17

 

Khung chương trình đào tạo ngành Luật

Nội dung

Tổng số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

Khối kiến thức Giáo dục đại cương
Chưa tính khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh,Giáo dục thể chất.

43

37

02

Giáo dục chuyên nghiệp

77

59

18

▪ Kiến thức cơ sở ngành

07

07

00

▪ Kiến thức ngành

44

40

04

▪ Kiến thức chuyên ngành

16

08

08

▪ Thực tập tốt nghiệp

04

04

00

▪ Khóa luận tốt nghiệp

06

00

06

Tổng cộng

120

100

20

 

Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ theo định hướng đào tạo ứng dụng với mục tiêu đào tạo cử nhân các chuyên ngành có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng toàn diện và chuyên sâu trong các lĩnh vực của ngành luật và ngôn ngữ. Gắn kết giữa đơn vị đào tạo và thị trường lao động, đảm bảo sinh viên sau tốt nghiệp có nhiều cơ hội trong việc tìm việc làm và có thể đáp ứng ngay các yêu cầu về công việc của các đơn vị sử dụng lao động. Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ là nơi hội tụ những giảng viên có kinh nghiệm thâm niên giảng dạy như: ThS. Trần Thái Thông - Phó Khoa KHXH - NN, TS. Luật sư Nguyễn Bá Ngừng – Trưởng bộ môn Luật, PGS. TS Phạm Quang Phúc, PGS. TS Vũ Đức Trung, PGS.TS Tạ Quốc Trị, TS. Nguyễn Tất Thành, TS. Lê Hoàng Việt Lâm…

Hình cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ

 

Thạc sĩ Trần Thái Thông - Phó khoa Xã hội Nhân văn

Thạc sĩ Trần Thái Thông - Phó khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ 
Tiến sĩ Nguyễn Bá Ngừng - Trưởng khoa Xã hội Nhân văn

Tiến sĩ. Luật sư Nguyễn Bá Ngừng - Trưởng bộ môn Luật

 

Đinh Thị Nguyệt Nga - Giảng viên khoa Xã hội Nhân văn

ThS. Đinh Thị Nguyệt Nga - Giảng  viên khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ

Hình ảnh hoạt động Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ

Buổi hội thảo ngành Kinh tế

Một buổi hội thảo của ngành Luật

Các buổi hội thảo ngành Luật mang lại nhiều kết quả tích cực

Sinh viên ngành Luật trong giờ học

Sinh viên ngành Luật trong giờ học

Sinh viên tham quan thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp

 

Sinh viên khoa Xã hội Nhân văn tham dự đêm hội Halloween

Sinh viên khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ tham gia đêm hội Halloween

 

 

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

 • NV1
 • NV2
 • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại