Khung chương trình đào tạo 5 ngành của chương trình tài năng

Khung chương trình đào tạo 5 ngành của chương trình tài năng

  Trường Đại học Gia Định (GDU) ban hành khung chương trình đào tạo 5 ngành học đối với chương trình tài năng:

   

   

   

   

   

   

  Chương trình tài năng được trường Đại học Gia Định mở năm 2022 với 5 ngành học với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.

   

  Đây là chương trình mà GDU nhằm ươm mầm những nhà lãnh đạo tương lai, giúp sinh viên xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp khi còn ngồi ở giảng đường đại học, sẵn sàng hòa nhập với môi trường làm việc quốc tế.

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...