Đại học Gia Đinh báo cáo ba công khai năm học 2018 - 2019

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Gia Định ( GDU) báo cáo nội dung công khai năm học 2018-2019 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của GDU năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 17

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của GDU năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 18

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của GDU năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 19

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của GDU năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 20

5. Công khai tài chính của GDU năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 21

Tin tiếp theo

Tin tuyển sinh

Cơ hội việc làm của ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

Bạn nghe nói nhiều về ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu nhưng mà chưa hiểu rõ về ngành này. Cùng khám phá ngành hấp dẫn bởi cơ hội nghề nghiệp và vốn kiến thức bạn sẽ có được sau khi đăng ký theo học ngành này nhé.
edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Ngữ văn, Toán, Vật lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Ngữ văn, Toán, Vật lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Ngữ văn, Toán, Vật lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A09:Toán, Địa lí, GDCD;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;D14:Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh;D15:Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh;)
(A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Ngữ văn, Toán, Vật lí;D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;D15:Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại