Rèn luyện kỹ năng cho sinh viên khoa Khoa học xã hội qua các hoạt động ngoại khoá

Rèn luyện kỹ năng cho sinh viên khoa Khoa học xã hội qua các hoạt động ngoại khoá

Lượt xem: 130

  PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài:

  Để nâng cao chất lượng dạy- học, chúng ta cần phải tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên và coi đó là một hình thức tổ chức dạy- học bắt buộc ở Đại học. Thực tế, việc nâng cao năng lực tự học cho sinh viên chưa được chúng ta quan tâm đúng mức. Ngày nay việc tìm ra các biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên là một yêu cầu cấp thiết trong các trường đại học nói chung và Khoa Ngoại ngữ nói riêng. 

   

  Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên là một công tác quan trọng trong nhà trường mà nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần đổi mới phương pháp dạy- học ở đại học hiện nay. Nhiều công trình nghiên cứu đã tập trung vào việc phát huy năng lực tự học, tự rèn luyện của người học, “lấy người học làm trung tâm”, chuyển từ phương pháp dạy - học sang phương pháp nghiên cứu. Vì vậy, trong quá trình học tập, sinh viên phải tự giác, tích cực, chủ động, năng động sáng tạo tiếp thu những tri thức khoa học, qua đó rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cần thiết. Để đạt được những yêu cầu đó, sinh viên phải có khả năng tự học, tự rèn luyện. Thực tế, trong các trường đại học nói chung và Khoa Ngoại ngữ nói riêng, việc dạy- học chủ yếu nhằm cung cấp một khối lượng kiến thức đã được xác định sẵn trong các giờ lên lớp, chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên, chưa thực sự quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng cần thiết cho sinh viên. 

   

  Trong lý luận dạy học, tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên được coi là một hình thức tổ chức dạy- học ở đại học, việc tìm kiếm các biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên đã trở thành một yêu cầu cấp bách trong các trường đại học nói chung và Khoa Ngoại ngữ nói riêng. 

  Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ qua các hoạt động ngoại khóa”

   

   1.2. Mục đích nghiên cứu

  Xây dựng các biện pháp hướng dẫn, tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Gia Định thông qua sinh hoạt ngoại khóa, nhằm nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên trong quá trình đào tạo. 

   

  1.3. Đối tượng nghiên cứu:

  1.3.1. Hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên khoa Ngoại Ngữ - ĐHGĐ.

  1.3.2. Biện pháp tổ chức hoạt động tự học thông qua sinh họat ngoại khóa của sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - ĐHGĐ. 

   

  1.4. Giả thuyết khoa học:

  Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả dạy - học ở các trường đại học nói chung và Khoa Ngoại Ngữ nói riêng chưa được khả quan, trong đó có nguyên nhân là do hoạt động tự học của sinh viên chưa được tổ chức một cách hợp lý. Nếu chúng ta đề ra được các biện pháp tổ chức hoạt động tự học ở trên lớp, kết hợp với hoạt động tự học ở nhà và hoạt động ngoại khoá cho sinh viên thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ nói riêng và chất lượng đào tạo nói chung. 

   

  1.5. Nhiệm vụ nghiên cứu:

  1.5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề tự học và tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - ĐHGĐ thông qua sinh hoạt ngoại khóa. 

  1.5.2. Xây dựng hệ thống các biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ thông qua hoạt động ngoại khóa và tiến hành thực nghiệm các biện pháp. 

   

  1.6. Phương pháp nghiên cứu:

   1.6.1. Quan sát hoạt động tự học của sinh viên khoa Ngoại Ngữ trong mối quan hệ với hoạt động dạy- học. 

  Tiến hành thực nghiệm các biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ.

   1.6.2. Phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, hệ thống hoá các tài liệu lý luận về tự học.

   Nghiên cứu lịch sử của vấn đề, phát hiện và khai thác những khía cạnh mà các công trình nghiên cứu trước đây đã đề cập tới vấn đề về tự học, tổ chức tự học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, làm cơ sở cho việc tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp theo. 

   

  1.7. Phạm vi giới hạn của đề tài:

   Nghiên cứu hoạt động tự học của sinh viên Khoa Ngoại Ngữ và tiến hành thực nghiệm một trong những biện pháp tổ chức hoạt động tự học là “Hoạt động ngoại khóa” cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - ĐHGĐ. 

   

  1.8. Những luận điểm mang tính phương pháp luận của đề tài: 

  Nghiên cứu vấn đề tự học trong mối quan hệ với các hoạt động khác: hoạt động chính khoá, hoạt động ngoại khoá, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

  Nghiên cứu hoạt động tự học trong mối quan hệ thống nhất biện chứng với hoạt động dạy học.

  Nghiên cứu hoạt động tự học trên quan điểm phát triển dựa vào yếu tố nội lực là cơ bản (yếu tố người học giữ vai trò quyết định). 

   

  PHẦN 2. NỘI DUNG

  Hoạt động ngoại khóa là một trong những hình thức rèn luyện kỹ năng nghe- nói, hình thành năng lực giao tiếp cho sinh viên. Hoạt động ngoại khóa phải được duy trì liên tục, tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức thú vị khác nhau.

  Có thể tổ chức hoạt động ngoại khóa theo những hình thức sau:

   

  2.1. Câu lạc bộ Nói Tiếng Anh – English Speaking Club

  Thông qua hoạt động Câu lạc bộ Nói Tiếng Anh, sinh viên có cơ hội cùng nhau rèn luyện, cải thiện, nâng cao kỹ năng phát âm, nghe- nói, khắc phục các nhược điểm, củng cố sự mạnh dạn, tự tin, hoàn thiện dần khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Tại Khoa Ngoại ngữ ở một số trường đại học, hoạt động ngoại khóa dưới hình thức Câu lạc bộ Nói Tiếng Anh đã ra đời từ rất sớm và hoạt động đều đặn hàng tuần mà chúng ta có thể học tập ở họ các hình thức tổ chức. Chẳng hạn Câu lạc bộ Nói Tiếng Anh ở Trường Đại học Mở ra đời từ cuối những năm 1980 đầu những năm 1990 sinh hoạt vào mỗi chủ nhật hàng tuần, mỗi tuần một chủ đề khác nhau. Chủ đề này được phổ biến trước cho sinh viên từ đầu tuần và sinh viên nào muốn thuyết trình sẽ đăng ký cho Ban chủ nhiệm (là sinh viên) câu lạc bộ. Đến với câu lạc bộ, mỗi sinh viên sẽ nhận một tờ bướm trên đó có in chủ đề của buổi sinh hoạt ngày hôm đó, chương trình, các câu hỏi gợi ý thảo luận, các câu tục ngữ, thành ngữ, thơ, ý kiến... liên quan đến chủ đề, các trò chơi để rèn luyện khả năng nghe nói phản xạ, một bản nhạc bằng tiếng Anh để tập hát.v.v.

   

  Chương trình thông thường của một buổi sinh hoạt sẽ bao gồm:

  • - MC giới thiệu mục đích của buổi sinh hoạt, giới thiệu chủ đề thảo luận, diễn giả và khách mời
  • - Các diễn giả trình bày phần chuẩn bị của mình
  • - Các hội viên, người tham dự đặt câu hỏi cho diễn giả, thảo luận với nhau, lên diễn đàn trình bày ý kiến của mình 
  • - Chơi trò chơi có thưởng
  • - Tập hát bài hát tiếng Anh và thi hát bài hát vừa tập xong
  • - Trao phần thưởng cho diễn giả, cho hội viên, người tham dự có ý kiến hay, cho người thắng cuộc trong các trò chơi, cho người trình diễn bài hát thành công nhất.

  Cũng cần nói thêm là bên cạnh English Speaking Club, chúng ta có thể tổ chức Reading Club. Riêng phần trò chơi, có thể linh hoạt đưa lên đầu buổi sinh hoạt để khởi động, dẫn nhập vào đề.

   

  Một số điều cần lưu ý khi thành lập câu lạc bộ:

  • Tên gọi câu lạc bộ phải tạo được sự hứng thú, kích thích được tính tích cực tham gia. 
  • Các buổi sinh hoạt phải có chủ đề rõ ràng, phù hợp với kiến thức của sinh viên và môi trường văn hóa xã hội.
  • Mục tiêu hoạt động phải toàn diện, nội dung sinh hoạt phải phong phú, hấp dẫn. 
  • Có thể tổ chức sinh hoạt theo lớp, khóa, toàn khoa, toàn trường, theo từng chương, phần của một môn học hoặc dựa trên toàn bộ các kiến thức chung về một hoặc nhiều môn học.
  • Sinh viên phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và ích lợi của việc tham gia câu lạc bộ.
  • Người chịu trách nhiệm tổ chức câu lạc bộ phải có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực tổ chức và quản lý, điều khiển được hoạt động của câu lạc bộ, tạo được môi trường tương tác và cạnh tranh.

  Hình thức hoạt động này cũng đã tổ chức nhiều lần ở Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Gia Định với các chủ đề “How to learn Engish well”, “How to speak English fluently”, “Love at first sight”, “Challenges in life”,...

  Tổ chức cho sinh viên đi thực tế tại các khu vực có nhiều khách du lịch lui tới, sinh sống, làm việc, đi mua sắm, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử .v.v. (Tao Đàn, Viện bảo tàng, chợ Bến Thành, Nhà trưng bày tội ác chiến tranh, Thảo cầm viên, Đầm Sen, Suối Tiên, Phố đi bộ.v.v.)

  Hoạt động này tạo môi trường giao tiếp cho sinh viên, giúp sinh viên làm quen với việc giao tiếp thực tế, thêm tự tin khi giao tiếp.

  Một số sinh viên rất tích cực chủ động tham gia hoạt động này. Chẳng hạn, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn dịp Tết vừa qua đã tổ chức bán hàng gây quỹ để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn được ăn Tết. Các em đã mang hàng hóa đến các khu vực có nhiều khách du lịch nước ngoài để vừa bán hàng vừa luyện nói tiếng Anh. Kết quả là em nào giao tiếp được với khách nước ngoài, nói lên được mục đích tốt đẹp của việc làm này, thậm chí chỉ đường cho khách du lịch thì bán được nhiều hàng hơn.

   

  2.3. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp tại Góc học tập, Vườn học tập, Hội quán, Quán sinh viên,... tại trường/ Training in English skills

  Tại các địa điểm trên, sinh viên được người tổ chức tạo ra các tình huống giao tiếp thực tế và các em vận dụng các kiến thức đã học để thực tập. Các địa điểm này nên trang trí thật hấp dẫn bằng những hình ảnh khơi gợi đề tài cho sinh viên nói. Cần lên lịch cụ thể cho từng địa điểm để sinh viên trong Khoa và sinh viên toàn trường đều có thể tham gia.

   

  2.4. Sân khấu tương tác / đóng vai/ diễn kịch – Role play

  Để thực hiện hoạt động này, giảng viên hướng dẫn sinh viên chọn chủ đề, chuẩn bị nội dung, phân vai và tập diễn. Có thể tổ chức quay video.

  Sinh viên tham gia đóng vai trong các vở kịch có thể do sinh viên tự viết kịch bản, hoặc kịch bản của ban tổ chức viết hoặc do ban tổ chức chọn của tác giả khác. Sinh viên có thể đóng vai hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không, nhân viên công ty, người phiên dịch, người phục vụ ở sân bay, nhà hàng, khách sạn, nhà ga...

  Sinh viên được giảng viên cung cấp những từ vựng có liên quan, cách phát âm các từ mới, từ khó, các cấu trúc câu theo tình huống.

  Sau khi diễn xong, sinh viên được xem lại các cảnh diễn của mình và nghe giảng viên phân tích, nhận xét để rút kinh nghiệm.

  Cũng có thể cho sinh viên xem các clip quay “ người thật việc thật”với các tình huống tương tự kèm theo lời nhận xét của giảng viên.

   

  2.5. Lễ hội việc làm / Job Affaires

  Giảng viên sẽ hướng dẫn sinh viên viết lý lịch khoa học, đơn xin việc, cách trả lời phỏng vấn .

  Giảng viên hoặc người của doanh nghiệp được mời đến sẽ đóng vai người phỏng vấn, sinh viên đóng vai người đi xin việc, phải tham gia cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Đây là cơ hội cho sinh viên tham gia trải nghiệm môi trường gần giống với thực tế, có dịp tự đánh giá được khả năng giao tiếp của mình và có hướng tự nâng cao trình độ.

   

  2.6. Tổ chức sự kiện/ Lễ hội/ Events/ Festival/ Gala

  Hoạt động này tạo sân chơi vui nhộn, lành mạnh cho sinh viên, giúp các em trải nghiệm với những những điều thú vị ở các vùng văn hóa, đồng thời tạo cho các em môi trường giao tiếp.

  Có thể tổ chức hoạt động này dưới nhiều hình thức: triển lãm tranh, ảnh về văn hóa, phong tục các nước nói tiếng Anh; tổ chức lễ hội (Giáng sinh, Halloween, Tết, Trung thu.v.v.), gala, giới thiệu sách, tổ chức hội chợ, gian hàng ẩm thực .v. v.

   

  2.7. Tổ chức các cuộc thi sử dụng tiếng Anh/ English Contest

  Hoạt động này đã được Khoa Ngoại ngữ –ĐHGĐ tổ chức nhiều lần, chẳng hạn như các cuộc thi: Thi làm người biên phiên dịch tương lai, thi hùng biện, thi viết về một chủ đề, thi dịch bài hát, thi dịch thơ, thi hát bài hát tiếng Anh có nhảy múa minh họa... (“ English Eloquence Contest”, “E-future Translator”, “Writing about your favourite topics”...)

  Các cuộc thi này phải thu hút được nhiều người tham gia và có thưởng.

  Có thể tổ chức cuộc thi thành 2-3 vòng: Qualfying Round, Semi- Final Round, Final Round.

  Ở vòng 1, thí sinh sẽ chọn một trong các chủ đề đã được thông báo để chuẩn bị trước và thuyết trình trước giám khảo và khán giả từ 3- 5 phút. Tùy quy định của Ban Tổ chức, giám khảo chấm điểm và chọn thí sinh (cá nhân hoặc nhóm/ đội) vào vòng tiếp theo.

  Ở vòng 2, cá nhân hoặc đội tham gia thi sẽ thuyết trình dưới hình thức đóng vai (presentation through role play) từ 10-15 phút và sẽ trả lời các câu hỏi của giam khảo về nội dung thuyết trình. Tùy theo quy định của Ban tổ chức, giám khảo chấm điểm và chọn thí sinh vào vòng cuối.

  Ở vòng 3, thí sinh (cá nhân hoặc nhóm/ đội) trình diễn tài năng (talent performance) dưới các hình thức ca hát, nhảy múa, đọc thơ, diễn kịch bằng tiếng Anh trong thời gian 7- 10 phút. 

  Các thí sinh dựa trên quan điểm của nhân vật mà mình thủ vai để đưa ra ý kiến về chủ đề mà mình thuyết trình qua đó thể hiện khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh.

  Có thể gộp vòng 2 và 3 lại làm một.

   

  2.8. E- learning 

  Ngoài việc học ở lớp với giáo trình được thầy cô hướng dẫn, sinh viên nên rèn luyện thêm bằng những bài tập có liên quan trên mạng. Các bài tập online này giúp sinh viên củng cố kiến thức, mở rộng tầm nhìn, làm quen với cách học mới trên thiết bị công nghệ.

  Hoạt động này đòi hỏi giảng viên phải tìm chương trình, giáo trình có áp dụng hình thức E-learning (chẳng hạn giáo trình Life, Outcomes) để phổ biến cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên làm bài, ra thời hạn và chấm bài kèm theo nhận xét, sửa bài.

   

  PHẦN 3. KẾT LUẬN

  Hoạt động ngoại khóa là một phần không thể thiếu trong chương trình dạy- học, đặc biệt là dạy- học ngoại ngữ. Học tiếng Anh thông qua các hoạt động ngoại khóa là một trong những cách học để mau giỏi tiếng Anh. Hoạt động ngoại khóa cần sự tham gia tích cực của giảng viên và sinh viên, cần phong phú, đa dạng và thường xuyên. 

   

  PHẦN 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Psychology: The Science of mind and behavior, Michael W. Passer, Ronald E. Smith, 3rdEd, Boston: Mc Graw, Hill Higher Education, 2007.
  2. Tài liệu tổng kết, đánh giá, triển khai tiếng Anh tăng cường trong các trường cao đẳng đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2008- 2016, TP.HCM, 29/12/2017.
  Bài viết khác
  » Giới thiệu khoa Kinh tế - Quản trị (345 lượt xem - 12.12.2021)
  » Khoa Công nghệ thông tin (778 lượt xem - 12.12.2020)
  » Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ (245 lượt xem - 22.06.2020)
  » Khoa Kinh tế (3234 lượt xem - 20.12.2021)
  » Giới thiệu khoa Công nghệ thông tin (467 lượt xem - 12.12.2020)

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...