Thời khoá biểu Học kì 1, khoa Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

LỚP 10DHPM1 - Học kì 08
LỚP 10DHPM1 - Học kì 08
LỚP 10DHTTMMT1-10DHTTMMT3-10DHTTMMT4 - Học kì 08
LỚP 10DHTTMMT1-10DHTTMMT3-10DHTTMMT4 - Học kì 08
LỚP 11DHPM - Học kì 06
LỚP 11DHPM - Học kì 06
LỚP 11DHTTMT - Học kì 06
LỚP 11DHTTMT - Học kì 06
LỚP 12DHPM+12DHTTMT - Học kì 06
LỚP 12DHPM+12DHTTMT - Học kì 06
Tin tiếp theo

Tin tức

Trường Đại học Gia Định tổ chức Lễ TỐT NGHIỆP cho sinh viên khóa 9

Trường Đại học Gia Định tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các ngành khóa 9.
keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại