[THÔNG BÁO] Miễn học phí và lệ phí thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học dành cho sinh viên khóa 13 nộp học phí nhập học trước ngày 31/7/2019

Căn cứ chính sách tuyển sinh của Phòng Tuyển sinh và Truyền thông vào năm 2019 về việc tặng khóa học chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học dành cho sinh viên nhập học và đóng học phí trước ngày 31/07/2019. Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo đến sinh viên một số thông tin cụ thể sau.

 

 

Sinh viên thuộc khóa 13 nhập học và đóng học phí nhập học trước ngày 31/7/2019 được hưởng các chính sách như sau:

1. Miễn học phí và lệ phí thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học cho 01 lần học
và thi.

2. Thời gian đăng ký học và thi Chuẩn đầu ra dành cho sinh viên thuộc diện nêu trên từ ngày 01/07/2021 đến 30/06/2022. Sau thời hạn thông báo trên sinh viên phải đóng học phí và lệ phí thi như sinh viên bình thường và Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc miễn học phí và lệ phí thi chuẩn đầu ra.

3. Trường hợp sinh viên bảo lưu và quay lại học sau thời hạn trên sẽ chuyển thành sinh viên các khóa sau. Do đó, sẽ không được miễn học phí và lệ phí thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học.

4. Sinh viên đã đăng ký học và thi chuẩn đầu ra ngày 18/4/2021 thuộc diện trên sẽ được khấu trừ lệ phí thi theo quy định (Danh sách đính kèm).

 Các phòng, ban, khoa hướng dẫn sinh viên thực hiện theo đúng thông báo này./.

Quý phụ huynh và sinh viên xem thông báo gốc tại ĐÂY.

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại