[THÔNG BÁO] V/v điều chỉnh kế hoạch học tập từ ngày 24/06/2021 đối với sinh viên khóa K12, K13, K14

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo thông báo của Sở Y tế TP.HCM, Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập đối với toàn thể sinh viên nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường.

Nhà trường yêu cầu toàn thể học viên, sinh viên thực hiện các nội dung sau:

 

I. Đối với sinh viên khóa K12-13

- Sinh viên tiếp tục học trực tuyến đối với các học phần lý thuyết theo đúng thời khóa biểu đã ban hành cho đến khi có thông báo mới.

- Riêng đối với sinh viên năm cuối đang thực tập tốt nghiệp, kiến tập thực hiện theo kế hoạch Nhà trường đã ban hành.

- Trong quá trình học, sinh viên liên hệ thư ký khoa để được giải đáp thắc mắc:

  • Khoa CNTT: 0937.300.582 (Cô Thùy)
  • Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ và Luật: 0936.751.640 (Cô Thủy)
  • Khoa Kinh tế - Quản trị: 0944.451.579 (Thầy Nam)
  •  
  • II. Điều chỉnh kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm 2020-2021 đối với sinh viên K14 như sau:

- Tất cả sinh viên chuyển sang làm bài tiểu luận học phần theo từng cá nhân. Các khoa chủ động lên kế hoạch nộp báo cáo cùng phòng KT-ĐBCL theo đúng kế hoạch số 07/2021/KH-ĐHGĐ về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 ban hành ngày 23/04/2021.

- Lịch nộp báo cáo tiểu luận theo đúng kế hoạch thi do phòng KT-ĐBCL đã ban hành.

- Sinh viên K14 dự kiến bắt đầu học kỳ mới từ ngày 06/09/2021. Thời khóa biểu chính thức sẽ được công bố trước 02 tuần.

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên chấp hành nghiêm túc chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT, ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình học trực tuyến, nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe như sốt, ho, khó thở sinh viên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời, thông báo tình trạng sức khỏe cho Thư ký khoa.

Sinh viên xem thông báo chi tiết và thực hiện TẠI ĐÂY

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại