THÔNG BÁO

GDU thông báo tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 hệ Đại học chính quy 

01/08/2022

Căn cứ quyết định số 149/2022/GDU/QĐ-HT, trường Đại học Gia Định thông báo đến sinh viên hệ đại học chính quy kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023. 

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...