THÔNG BÁO

Thông báo về việc sinh viên chưa đủ điều kiện học tập học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

27/08/2022

Căn cứ thông báo số 92/2022/TB/GDU-HT, trường Đại học Gia Định thông báo danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện học tập học kỳ 1 năm học 2022 – 2023.

Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

26/8/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 từ thứ Năm ngày 1/9/2022 đến thứ Sáu, ngày 2/9/2022.  

Thông báo miễn giảm học phí cho người thân học cùng trường học kỳ II, III năm học 2021-2022

16/08/2022

Nhà trường thông báo về việc xét giảm học phí cho sinh viên có người thân học cùng trường học kỳ II, III năm học 2021-2022

GDU thông báo tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 hệ Đại học chính quy 

01/08/2022

Căn cứ quyết định số 149/2022/GDU/QĐ-HT, trường Đại học Gia Định thông báo đến sinh viên hệ đại học chính quy kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023. 

Đại học Gia Định thông báo triển khai kế hoạch học tập HKI năm học 2022 – 2023 

29/07/2022

Căn cứ thông báo số 72/2022/GDU/TB-HT ngày 28.07, trường Đại học Gia Định thông báo kế hoạch học tập cho sinh viên

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...