THÔNG BÁO

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên Hệ Đại học Chính quy, Liên thông Chính quy các Khóa 08, 09, 10, 11 và Khóa 12 – Đợt 1 năm 2022

14/06/2022

Căn cứ quyết định số 150a/2022/GDU/QĐ-HT ngày 13/06/2022, trường Đại học Gia Định quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên Hệ Đại học Chính quy, Liên thông Chính quy các Khóa 08, 09,...

Thời khóa biểu Khóa 15 Giai đoạn 2 năm học 2021 – 2022  

20/05/2022

Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Gia Định thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 (giai đoạn 2) dành cho sinh các khoa: Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội – Ngôn...

Điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa 13, 14, 15

20/05/2022

Trường Đại học Gia Định ban hành điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy các Khóa 13, 14, 15.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...