THÔNG BÁO

Thông báo kết quả xét học bổng học tập Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

08/04/2022

Căn cứ thông báo số 24/2022/TB-ĐHGĐ ngày 08/04/2022 của Trường Đại học Gia Định, Nhà trường thông báo kết quả xét học bổng học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Thời khóa biểu Khóa 13, 14 Giai đoạn 2 năm học 2021 – 2022

07/04/2022

Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Gia Định thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 (giai đoạn 2) dành cho sinh các khoa: Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội – Ngôn...

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05

04/04/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch), Ngày chiến thắng 30/04, Ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2022 đối với CB – GV – NV và sinh viên.

Thông báo bình xét cán sự lớp nhận kinh phí hỗ trợ năm 2021 – 2022

01/04/2022

Căn cứ vào thông báo số 19/2022/TB-ĐHGĐ ký ngày 31/03/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc bình xét cán sự lớp nhận kinh phí hỗ trợ năm học 2021 – 2022.

Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

31/03/2022

Trường Đại học Gia Định quyết định buộc thôi học đối với các sinh viên K12, K13, K14 có tên trong Danh sách đính kèm kể từ ngày 31/03/2022 vì liên tục không hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm...

Thông báo thi kết thúc học phần HK2 Khóa 13 & 14 (Giai đoạn 1)

29/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 83/2022/GDU/TB-HT ký ngày 29/03/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với Khóa 13 & 14 (Giai đoạn...

Thông báo danh sách sinh viên học thực hành GDQP-AN

27/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 27/2022/GDU/TB-HT ký ngày 26/04/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo sinh viên tham gia học thực hành học phần GDQP-AN.

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

25/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 77/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 25/03/2022, Trường Đại học Gia Định quyết định về việc buộc thôi học đối với các sinh viên có tên theo Danh sách đính kèm kể từ ngày 25/03/2022 vì...

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên Khóa 13 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

25/03/2022

Căn cứ thông báo số 52/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 25/02/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo học phí lần 1 với các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng Học phí học...

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...