[THÔNG BÁO] V/v lịch học Học kỳ 3 năm học 2020-2021 của sinh viên khóa 12, 13 thuộc Khoa KHXH - NN HK3

Khoa KHXH - NN, Trường Đại học Gia Định (GDU) xin thông báo đến thí sinh về thông tin điều chỉnh giảng viên phụ trách, lịch giảng, thời gian học Học kỳ 3 Năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên khóa 12, 13 như sau:

 • Anh văn chuyên ngành 2 lớp K13DCLU01 do TS. Phạm Xuân Thành phụ trách sẽ chuyển sang ThS. Trần Thái Thông phụ trách. Thời khóa biểu giữ nguyên.

 • Tiếng Anh quản trị kinh doanh lớp K12DHNN do TS. Phùng Trọng Tín phụ trách sẽ chuyển sang ThS. Mai Thị Thúy Phượng. Thời gian giảng: Thứ năm ca 3 và thứ 6 ca 3 đổi sang học vào thứ 4 ca 3, 4 (6 Tiết).

 • Học phần Pháp luật đại cương được thay thế bằng học phần Đàm phán trong kinh doanh. Thời gian giảng được giữ nguyên như thời khóa biểu đã công bố.
  + Lớp K13DCNA01 do ThS. Hồ Thị Hồng phụ trách.
  + Lớp K13DCNA02 do ThS. Hoàng Tiểu Nga phụ trách.

 • Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam lớp K13DCLU01 thay đổi giờ học: Thứ 6 ca 1 sang thứ 2 ca 1.

Toàn thể sinh viên khóa 12, 13 xem chi tiết thông báo và thực hiện TẠI ĐÂY.

Trong quá trình triển khai học tập trực tuyến, sinh viên gặp khó khăn, sự cố vui lòng liên hệ giảng viên hoặc thư ký khoa KHXH - NN là cô Thủy để được hướng dẫn theo số điện thoại: 076.996.8766

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

 • NV1
 • NV2
 • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại