Đại học Gia Định dự kiến mở ngành học mới: Luật & Công nghệ thông tin

Trong năm 2019, Đại học Gia Định dự kiến sẽ mở 2 ngành học mới là Luật và Công nghệ thông tin.

Tin tiếp theo

Giới thiệu

Định hướng phát triển

HĐQT trường Đại học Gia Định quyết tâm đầu tư, xây dựng Trường thành một cơ sở giáo dục đạt chuẩn của Bộ giáo dục & Đào tạo cùng với việc nâng cao giá trị thương hiệu Đại học Gia Định
keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại