Lễ ký kết hợp tác giữa Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc.

Hợp tác Quốc tế là một hoạt động ưu tiên của Trường đại học GIA ĐỊNH. Mở rộng hợp tác quốc tế là nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội trao đổi du học sinh giữa 2 Trường, 2 Quốc gia.

Đại học Quốc Gia CHUNGBUK là một trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc với các thế mạnh về các ngành CNTT và Ngoại ngữ. Sinh viên Đại học GIA ĐỊNH có cơ hội nâng cao trình độ cũng như mở rộng cơ hội học tập và việc làm tại Hàn Quốc.

Đại học Gia Định & Đại học Chungbuk
Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc
Đại học Gia Định & Đại học Chungbuk
Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc
Đại học Gia Định & Đại học Chungbuk
Trường đại học GIA ĐỊNH và Đại học Quốc Gia CHUNGBUK Hàn Quốc
Tin tiếp theo

Thông báo

Lịch thi lần 2, học kỳ II, khoá 12, khoa Kinh tế năm học 2018-2019

Lịch thi lần 2, học kỳ II, khoá 12, khoa Kinh tế năm học 2018-2019
keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại