Tổng quan về Khoa Công nghệ thông tin

Hoạt động Sinh viên

Trải nghiệm thực tế của sinh viên GDU 

Sinh viên cần đi kiến tập vì có nhiều lợi ích quan trọng – những điều mà sinh viên chỉ có thể học được ở doanh nghiệp. Sinh viên GDU ra trường có lợi thế nhiều hơn so với bạn bè đồng trang lứa bởi ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, các bạn đã có cơ hội cọ xát thực tế tại cái doanh nghiệp. 

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...