Tổng quan về Khoa Kinh Tế - Quản Trị

Tin tức - Sự kiện

Cơ sở nội thành - Đi nhanh, học tiện

Hiện nay, các trường đại học đang có xu hướng “dịch chuyển” cơ sở đào tạo đến các vùng ngoại ô để mở rộng khuôn viên, sinh viên có được những trải...

Đọc thêm >>

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...