Trường Đại học Gia Định thông báo “3 công khai” năm học 2020 - 2021

Trường Đại học Gia Định thông báo “3 công khai” năm học 2020 - 2021

  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 – 2021: TẠI ĐÂY

   

  2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 – 2021: TẠI ĐÂY

   

  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2020 – 2021: TẠI ĐÂY

   

  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 – 2021: TẠI ĐÂY

   

  5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 - 2021: TẠI ĐÂY

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...