ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Chú ý:

Những học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến ở đây sẽ được ưu tiên trong tất cả các đợt xét tuyển của trường Đại học Gia Định trong năm.

Kể cả tại thời điểm đăng ký, học sinh chưa có kết quả Tốt nghiệp THPT.

Thông tin cơ bản:

  • 1
add
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C14:Toán, Ngữ văn, GDCD;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C14:Toán, Ngữ văn, GDCD;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C14:Toán, Ngữ văn, GDCD;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(D01:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;D14:Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh;D15:Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh;D96:Toán, KHXH, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A09:Toán, Địa lí, GDCD;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A09:Toán, Địa lí, GDCD;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A09:Toán, Địa lí, GDCD;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A09:Toán, Địa lí, GDCD;C04:Ngữ văn, Toán, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ở trên

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại