THÔNG BÁO

V/v phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên đợt 2 năm học 2021-2022

18/02/2022

Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo thời gian phát thẻ Bảo hiểm y tế (Đợt 2) năm 2022 cho sinh viên.

V/v phát thẻ sinh viên và đồng phục cho sinh viên

18/02/2022

Trung tâm Trải nghiệm và Việc làm Sinh viên (TT TN&VLSV) Trường Đại học Gia Định thông báo về phát thẻ sinh viên và đồng phục cho sinh viên.

V/v đăng ký bổ sung Bảo hiểm y tế cho sinh viên

18/02/2022

Trung tâm Trải nghiệm và việc làm sinh viên (TT TN&VLSV) GDU thông báo về việc đăng ký bổ sung Bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2021-2022 đối với tất cả sinh viên đang tham gia học tập tại trường.

V/v đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến

16/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến, từ học kỳ 2 năm học 2020-2021.

V/v Phát thẻ BHYT cho sinh viên đợt 1 năm học 2021-2022

09/02/2022

Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo thời gian phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) (đợt 1) năm 2022 cho sinh viên.

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 với sinh viên hệ chính quy K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 

27/01/2022

Căn cứ vào quyết định số 30/2022/QĐ/GDU ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập đối với sinh viên khóa 14 có tên theo danh sách đính kèm. Vì chưa hoàn...

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

27/01/2022

Căn cứ vào quyết định số 28/2022/QĐ/GDU/QĐ-HT ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập đối với sinh viên khóa 15 có tên theo danh sách đính kèm. Vì chưa...

V/v triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

27/01/2022

Căn cứ vào Thông báo số 03/2022/GDU/TB-HT ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập cho sinh viên các khóa.

V/v điều chỉnh thời gian học thực hành GDQP-AN

27/01/2022

Căn cứ vào thông báo số 02/2022/GDU/TB-HT ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo điều chỉnh thời gian học thực hành học phần GDQP-AN

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...