THÔNG BÁO

Tổ chức Hội diễn văn nghệ Đại học Gia Định năm 2022 chủ đề GDU trong tôi

12/05/2022

Nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022) và hướng đến kỷ niệm 15 năm ngày Thành lập trường Đại học Gia Định (31/07/2007-31/07/2022), Trường Đại học Gia Định tổ chức Hội diễn văn nghệ Đại học Gia Định năm 2022 với chủ đề...

Quyết định Buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

12/05/2022

Trường Đại học Gia Định quyết định buộc thôi học đối với các sinh viên có tên theo Danh sách đính kèm kể từ ngày 22/04/2022.

Triển khai tiến độ đào tạo học kỳ 3 (đối với K13, K14) và học kỳ 2 giai đoạn 2 (đối với K15) năm học 2021-2022

09/05/2022

Căn cứ thông báo số 33/2022/GDU/TB-HT ký ngày 09/05/2022, trường Đại học Gia Định thông báo về việc triển khai tiến độ đào tạo học kỳ 3 (đối với K13, K14) và học kỳ 2 giai đoạn 2 (đối với K15)...

Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 Khóa 15 Giai đoạn 1

04/05/2022

Trường Đại học Gia Định triển khai thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên Khóa 15 (Giai đoạn 1).

Thông báo hoàn tiền cho sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2021 – 2022

04/05/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc hoàn trả tiền thu Bảo hiểm y tế đối với các trường hợp đã nộp tiền BHYT nhưng không đăng ký thông tin hoặc nộp dư.

Thông báo tổ chức học thực hành GDQP-AN

23/04/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo kế hoạch tổ chức học GDQP-AN đối với sinh viên Khóa 15 và sinh viên các khóa trước chưa tham gia học.

Kế hoạch xét tốt nghiệp sinh viên khóa 12 và sinh viên các khóa trước đợt 1 năm 2022

21/04/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy Khóa 12 và sinh viên các khóa trước Đợt 1 năm 2022.

Thông báo Thi kết thúc học phần Học kỳ 2 Khóa 14 năm học 2021 – 2022 (Giai đoạn 1)

14/04/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (Giai đoạn 1), đối với các môn 03 tín chỉ của Khóa 14.

Thông báo kết quả xét học bổng học tập Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

08/04/2022

Căn cứ thông báo số 24/2022/TB-ĐHGĐ ngày 08/04/2022 của Trường Đại học Gia Định, Nhà trường thông báo kết quả xét học bổng học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Thời khóa biểu Khóa 13, 14 Giai đoạn 2 năm học 2021 – 2022

07/04/2022

Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Gia Định thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 (giai đoạn 2) dành cho sinh các khoa: Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội – Ngôn...

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...