TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

  • TẦM NHÌN: Trở thành đại học đại chúng hàng đầu Việt Nam.

 

  • SỨ MẠNG: Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của nền kinh tế.

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ 

 

a) Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo; 

 

b) Đào tạo trình độ thạc sĩ để học viên có kiến thức khoa học nền tảng, có kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. 

 

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

  •  Hệ đại học :

 

1. Công nghệ thông tin 

 

2. Kỹ thuật phần mềm 

 

3. Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu 

 

4. Quản trị kinh doanh 

 

5. Kế toán 

 

6. Tài chính ngân hàng 

 

7. Ngôn ngữ Anh 

 

8. Luật 

 

9. Quản trị khách sạn 

 

10. Marketing 

 

11. Đông phương học 

 

12. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  

 

13. Kinh doanh quốc tế  

 

14. Truyền thông đa phương tiện  

 

15. Quan hệ công chúng 

 

16. Thương mại điện tử

 

17. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

18. Công nghệ tài chính*

 

19. Công nghệ truyền thông*

 

20. Luật kinh tế*

 

21. Kinh doanh thương mại*

 

  • Hệ sau đại học:  Quản trị kinh doanh, Luật

 

  • Văn bằng 2:  Ngôn ngữ Anh 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

 

Hiện nhà trường đã quy tụ đội ngũ giảng viên cơ hữu có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm. Trong đó, có: 02 Phó Giáo sư, 12 Tiến sĩ và 149 Thạc sĩ. 

 

 

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...