GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi "Chính trực – Nhân bản – Tôn trọng – Sáng tạo – Hợp tác – Hiệu quả" là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Trường Đại học Gia Định. Khi những giá trị này được thực hiện và duy trì, Trường Đại học Gia Định không chỉ đạt được mục tiêu giáo dục mà còn xây dựng một môi trường học tập và làm việc đầy cảm hứng, nơi sinh viên và giảng viên cùng nhau phát triển và đóng góp tích cực cho xã hội. 

 

 

Chính trực 

 

Chính trực không chỉ là sự trung thực trong học tập và nghiên cứu mà còn là việc duy trì đạo đức nghề nghiệp cao nhất trong tất cả các hoạt động. Trường Đại học Gia Định đề cao giá trị chính trực sẽ tạo ra một không gian học thuật đáng tin cậy, nơi sinh viên và giảng viên đều tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, góp phần xây dựng uy tín và danh tiếng của nhà trường. 

 

Nhân bản 

 

Nhân bản là giá trị thể hiện sự quan tâm và tôn trọng con người. Trường Đại học Gia Định luôn đặt sinh viên và giảng viên lên hàng đầu, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của cá nhân và tập thể. Điều này bao gồm việc hỗ trợ sinh viên trong học tập, phát triển kỹ năng mềm, cũng như chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người học. Sự nhân bản giúp tạo ra một môi trường học tập và làm việc thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của mọi cá nhân. 

 

 

Tôn trọng 

 

Tôn trọng lẫn nhau giữa sinh viên, giảng viên và nhân viên tạo ra một không gian cởi mở. Tôn trọng sự đa dạng về quan điểm, nền văn hóa và phong cách sống giúp xây dựng một cộng đồng học thuật phong phú và đa dạng. Khi mọi người cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ cởi mở hơn trong việc chia sẻ ý tưởng và cùng nhau học hỏi. 

 

Sáng tạo 

 

Sáng tạo là động lực thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ. Trường Đại học Gia Định là nơi khuyến khích sự sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Sinh viên và giảng viên được khuyến khích thử nghiệm các ý tưởng mới, phát triển các dự án sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Tại GDU, sinh viên sẽ trở thành những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới và tìm ra những giải pháp đột phá. 

 

Hợp tác 

 

Hợp tác là chìa khóa tạo nên thành công. Trường Đại học Gia Định thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa sinh viên, giảng viên và các đối tác bên ngoài. Hợp tác trong nghiên cứu, dự án cộng đồng và các hoạt động ngoại khóa giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và xây dựng mối quan hệ bền vững. Tinh thần hợp tác không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ, giúp sinh viên và giảng viên đạt được những mục tiêu lớn hơn. 

 

 

Hiệu quả 

 

Hiệu quả là thước đo của sự thành công trong giáo dục và quản lý. Trường đại học Gia Định đề cao giá trị hiệu quả bằng cách tối ưu hóa các nguồn lực, quản lý thời gian và công việc một cách khoa học. Hiệu quả trong giảng dạy và nghiên cứu giúp nâng cao chất lượng đào tạo, giảm thiểu lãng phí và tối đa hóa giá trị mang lại cho sinh viên và xã hội. Một môi trường học tập và làm việc hiệu quả sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của nhà trường. 

 

Những giá trị cốt lõi: Chính trực - Nhân bản - Tôn trọng - Sáng tạo - Hợp tác - Hiệu quả, là nền tảng vững chắc để xây dựng một tổ chức phát triển bền vững và thành công. Khi mỗi giá trị được thực hiện và duy trì, tổ chức không chỉ đạt được các mục tiêu kinh doanh mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực, đoàn kết và đầy sáng tạo, từ đó đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. 

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...