Thông tin

Thông tin GDU

PHỤ HUYNH - HỌC SINH

PHỤ HUYNH - HỌC SINH

Chọn ngành học, chọn trường học là quyết định vô cùng quan trọng, ảnh hưởng...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Cùng với chương trình đào tạo chất lượng, Trường Đại học Gia Định (GDU) mang...

HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

Năm 2024, Nhà trường duy trì mức học phí thấp trong hệ thống giáo dục đại học...

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...