Thông tin

Thông tin GDU

PHỤ HUYNH - HỌC SINH

PHỤ HUYNH - HỌC SINH

Định hướng nghề nghiệp cùng Đại học Gia Định

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Năm 2022, trường Đại học Gia Định tuyển sinh với 3 phương thức xét tuyển.

HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

Học phí rẻ, không tăng suốt quá trình học. Quỹ học bổng 9 tỷ.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...