Tuyển Dụng GDU

Tuyển Dụng GDU

Tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế

14/04

Tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng chuyên viên thiết kế.

Đọc thêm >>
Tuyển dụng vị trí Giảng viên ngành Công nghệ thông tin

27/01

Tuyển dụng vị trí Giảng viên ngành Công nghệ thông tin

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng Giảng viên ngành Công nghệ thông tin

Đọc thêm >>
Tuyển dụng: Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng

06/07

Tuyển dụng: Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng

Đọc thêm >>
Tuyển dụng: Thư ký, giáo vụ khoa

16/06

Tuyển dụng: Thư ký, giáo vụ khoa

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng Thư ký, giáo vụ khoa

Đọc thêm >>
Tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại học

16/06

Tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Đào tạo Đại học

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng vị trí chuyên viên Đào tạo Đại học

Đọc thêm >>
Tuyển dụng Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

06/05

Tuyển dụng Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Đọc thêm >>
Tuyển dụng Giảng viên ngành Marketing

28/04

Tuyển dụng Giảng viên ngành Marketing

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng giảng viên ngành Marketing.

Đọc thêm >>
Tuyển dụng Giảng viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

25/04

Tuyển dụng Giảng viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng Giảng viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Đọc thêm >>

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...