Tuyển Dụng GDU

Tuyển Dụng GDU

Tuyển dụng Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Tuyển dụng Giảng viên ngành Marketing

28/04

Tuyển dụng Giảng viên ngành Marketing

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng giảng viên ngành Marketing.

Đọc thêm >>
Tuyển dụng Giảng viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

25/04

Tuyển dụng Giảng viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng Giảng viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Đọc thêm >>
Tuyển dụng Giảng viên ngành Truyền thông đa phương tiện

25/04

Tuyển dụng Giảng viên ngành Truyền thông đa phương tiện

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng giảng viên ngành Truyền thông đa phương tiện.

Đọc thêm >>
Tuyển dụng chuyên viên Nội dung

23/04

Tuyển dụng chuyên viên Nội dung

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng chuyên viên nội dung.

Đọc thêm >>
Đại học Gia Định đang tuyển dụng nhiều vị trí

23/04

Đại học Gia Định đang tuyển dụng nhiều vị trí

Đại học Gia Định đang tuyển dụng nhiều vị trí giảng viên, chuyên viên.

Đọc thêm >>
Tuyển dụng Giảng viên ngành Bất động sản

21/04

Tuyển dụng Giảng viên ngành Bất động sản

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng Giảng viên ngành Bất động sản.

Đọc thêm >>
Tuyển dụng Giảng viên ngành Quan hệ công chúng

21/04

Tuyển dụng Giảng viên ngành Quan hệ công chúng

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng giảng viên ngành Quan hệ công chúng

Đọc thêm >>
Tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế

14/04

Tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế

Trường Đại học Gia Định tuyển dụng chuyên viên thiết kế.

Đọc thêm >>

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...