THÔNG BÁO

Thông báo Thi kết thúc học phần Học kỳ 2 Khóa 14 năm học 2021 – 2022 (Giai đoạn 1)

14/04/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (Giai đoạn 1), đối với các môn 03 tín chỉ của Khóa 14.

Thông báo kết quả xét học bổng học tập Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

08/04/2022

Căn cứ thông báo số 24/2022/TB-ĐHGĐ ngày 08/04/2022 của Trường Đại học Gia Định, Nhà trường thông báo kết quả xét học bổng học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Thời khóa biểu Khóa 13, 14 Giai đoạn 2 năm học 2021 – 2022

07/04/2022

Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Gia Định thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 (giai đoạn 2) dành cho sinh các khoa: Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội – Ngôn...

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05

04/04/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch), Ngày chiến thắng 30/04, Ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2022 đối với CB – GV – NV và sinh viên.

Thông báo bình xét cán sự lớp nhận kinh phí hỗ trợ năm 2021 – 2022

01/04/2022

Căn cứ vào thông báo số 19/2022/TB-ĐHGĐ ký ngày 31/03/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc bình xét cán sự lớp nhận kinh phí hỗ trợ năm học 2021 – 2022.

Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

31/03/2022

Trường Đại học Gia Định quyết định buộc thôi học đối với các sinh viên K12, K13, K14 có tên trong Danh sách đính kèm kể từ ngày 31/03/2022 vì liên tục không hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm...

Thông báo thi kết thúc học phần HK2 Khóa 13 & 14 (Giai đoạn 1)

29/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 83/2022/GDU/TB-HT ký ngày 29/03/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với Khóa 13 & 14 (Giai đoạn...

Thông báo danh sách sinh viên học thực hành GDQP-AN

27/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 27/2022/GDU/TB-HT ký ngày 26/04/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo sinh viên tham gia học thực hành học phần GDQP-AN.

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

25/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 77/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 25/03/2022, Trường Đại học Gia Định quyết định về việc buộc thôi học đối với các sinh viên có tên theo Danh sách đính kèm kể từ ngày 25/03/2022 vì...

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...