THÔNG BÁO

V/v phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2021 - 2022 dành cho các khóa 13, 14, 15 (Giai đoạn 2)

22/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Giai đoạn 2).

V/v Bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên Khóa 15

22/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên Khóa 15.

V/v phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên đợt 2 năm học 2021-2022

18/02/2022

Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo thời gian phát thẻ Bảo hiểm y tế (Đợt 2) năm 2022 cho sinh viên.

V/v phát thẻ sinh viên và đồng phục cho sinh viên

18/02/2022

Trung tâm Trải nghiệm và Việc làm Sinh viên (TT TN&VLSV) Trường Đại học Gia Định thông báo về phát thẻ sinh viên và đồng phục cho sinh viên.

V/v đăng ký bổ sung Bảo hiểm y tế cho sinh viên

18/02/2022

Trung tâm Trải nghiệm và việc làm sinh viên (TT TN&VLSV) GDU thông báo về việc đăng ký bổ sung Bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2021-2022 đối với tất cả sinh viên đang tham gia học tập tại trường.

V/v đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến

16/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến, từ học kỳ 2 năm học 2020-2021.

V/v Phát thẻ BHYT cho sinh viên đợt 1 năm học 2021-2022

09/02/2022

Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo thời gian phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) (đợt 1) năm 2022 cho sinh viên.

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 với sinh viên hệ chính quy K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 

27/01/2022

Căn cứ vào quyết định số 30/2022/QĐ/GDU ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập đối với sinh viên khóa 14 có tên theo danh sách đính kèm. Vì chưa hoàn...

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

27/01/2022

Căn cứ vào quyết định số 28/2022/QĐ/GDU/QĐ-HT ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập đối với sinh viên khóa 15 có tên theo danh sách đính kèm. Vì chưa...

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...