[THÔNG BÁO] Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

Căn cứ kế hoạch số 13/2021/KH-ĐHGĐ ngày 01 tháng 07 năm 2021 về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 3 năm học 2020 - 2021;

Nhà trường thông báo triển khai thực hiện khảo sát cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia khảo sát

Sinh viên Đại học chính quy khóa 12, 13 đang theo học tại trường.

2. Thời gian thực hiện khảo sát

Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 30/07/2021.

3. Các bước tham gia khảo sát

- Bước 1: Nhấn vào Link tham gia khảo sát:

Link khảo sát: https://forms.gle/SeTYQPANbQRfb3Ex7

Mã QR:

- Bước 2: Chọn học phần và giảng viên giảng dạy để nhận xét.

- Bước 3: Tiến hành nhận xét về chất lượng giảng dạy của giảng viên. Sau khi hoàn thành, nhấn vào nút “Submit” (Gửi) để gửi phiếu khảo sát.

Ghi chú: Sinh viên thực hiện khảo sát tất cả các môn học đã được học ở học kỳ 3 năm học 2020 – 2021. (Ví dụ: Trong học kỳ 3 năm học 2020 – 2021 sinh viên học 05 môn thì tiến hành trả lời khảo sát 05 lần cho 05 môn học).

4. Nghĩa vụ của sinh viên khi tham gia khảo sát

- Sinh viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các khảo sát của Nhà trường. Sinh viên không tham gia khảo sát đầy đủ các môn học sẽ bị trừ 2 điểm rèn luyện trong học kỳ 3 năm học 2020 - 2021.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, Ban cán sự các lớp tổng hợp và liên hệ ThS. Lý Long – Nhân viên Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng qua số điện thoại 0862.828.332.

Trân trọng./.

 

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại