THÔNG BÁO

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

23/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 76/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 23/03/2022, Trường Đại học Gia Định quyết định cảnh báo học phí lần 1 với các sinh viên có tên theo danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học...

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập với sinh viên K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

23/03/2022

Theo quyết định số 68/2022/QĐ/GDU-HT, quyết định số 69/2022/QĐ/GDU-HT, quyết định số 70/2022/QĐ/GDU-HT ngày 17/03/2022, Trường Đại học Gia Định (GDU) quyết định cảnh báo học vụ lần 2 và tạm đình chỉ...

Thông báo V/v tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên Trường Đại học Gia Định

23/03/2022

Theo thông báo số 16/2022/GDU/TB-HT ký ngày 21/03/2022, Trường Đại học Gia Định phối hợp với Phòng khám SaiGon Healthcare tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên

V/v xét giảm học phí cho sinh viên có người thân học cùng trường Học kỳ I năm học 2021 - 2022

28/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc xét giảm học phí cho sinh viên có người thân học cùng trường Học kỳ I năm học 2021-2022.

V/v thực hiện kế hoạch học tập Giáo dục thể chất năm 2021 – 2022

26/02/2022

Căn cứ Quyết định số 10/2022/GDU/TB-HT ký ngày 24/02/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo việc thực hiện kế hoạch học tập cho sinh viên học Giáo dục thể chất (GDTC) như sau:

V/v phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2021 - 2022 dành cho các khóa 13, 14, 15 (Giai đoạn 2)

22/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Giai đoạn 2).

V/v Bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên Khóa 15

22/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên Khóa 15.

V/v phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên đợt 2 năm học 2021-2022

18/02/2022

Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo thời gian phát thẻ Bảo hiểm y tế (Đợt 2) năm 2022 cho sinh viên.

V/v phát thẻ sinh viên và đồng phục cho sinh viên

18/02/2022

Trung tâm Trải nghiệm và Việc làm Sinh viên (TT TN&VLSV) Trường Đại học Gia Định thông báo về phát thẻ sinh viên và đồng phục cho sinh viên.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...