THÔNG BÁO

V/v đóng học phí Học kỳ II năm học 2021 – 2022 dành cho sinh viên Khóa 12, 13, 14, 15

14/03/2022

Căn cứ vào Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc đóng học phí năm học 2021 – 2022 của sinh viên các Khóa 12,...

V/v thi đánh giá trình độ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 12 năm 2021

21/12/2021

Trường Đại học Gia Định thôn báo v/v thi đánh giá trình độ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 12 năm 2021

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy các khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

16/12/2021

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy các khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

V/v phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2021 – 2022 Khóa 13, 14, 15 (Giai đoạn 1)

03/12/2021

[THÔNG BÁO] V/v phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2021 – 2022 Khóa 13, 14, 15 (Giai đoạn 1)

V/v sinh viên liên hệ nhà trường giải quyết học vụ

24/11/2021

[THÔNG BÁO] V/v sinh viên liên hệ nhà trường giải quyết học vụ

V/v thi học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 của sinh viên Khóa 15 đợt 2 giai đoạn 1

22/11/2021

Khoa Công nghệ thông tin thông báo sinh viên Khóa 15 học trong đợt 2 giai đoạn 1 hình thức thi học kỳ như sau:

V/v thi kết thúc học phần HKI năm học 2021 - 2022 Khóa 13, 14 (Giai đoạn 1)

02/11/2021

Căn cứ vào kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 và tình hình diễn biến của dịch Covid-19, Trường Đại học Gia Định triển khai thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021...

V/v cảnh báo học vụ đối với sinh viên các khóa năm học 2021 - 2022

01/11/2021

Nhằm chia sẻ khó khăn về tình hình dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Gia Định triển khai các chính sách hỗ trợ cho sinh viên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số sinh viên vẫn không hoàn...

V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi cựu sinh viên Khóa 10 về thông tin việc làm và chương trình đào tạo năm 2021 – 2022

27/10/2021

Nhằm nắm bắt thông tin việc làm và thu nhập của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2020 để đưa ra giải pháp giúp cựu sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm. Thông tin khảo sát được sử dụng làm cơ sở...

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...