THÔNG BÁO

V/v thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 Khóa 15 (Giai đoạn 2)

30/12/2021

Trường Đại học Gia Định triển khai thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022, Khóa 15 (Giai đoạn 2) theo hình thức trực tuyến

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 với sinh viên hệ chính quy K13 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 

27/01/2021

Căn cứ vào quyết định số 30/2022/QĐ/GDU ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập đối với sinh viên khóa 13 có tên theo danh sách đính kèm. Vì chưa hoàn...

Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên hệ Đại học Chính quy, Liên thông Chính quy các Khóa 08, 09 ,10 và Khóa 11 – Đợt 3 năm 2021

12/01/2021

Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên hệ Đại học Chính quy, Liên thông Chính quy các Khóa 08, 09 ,10 và Khóa 11 – Đợt 3 năm 2021

GDU thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 08/2022 

10/08/2022

Căn cứ thông báo số 10/2022/TB-ĐTĐH ngày 28/07, trường Đại học Gia Định thông báo việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 08/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo nghỉ Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

29/12/2021

Trường Đại học Gia Định thông báo nghỉ Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

V/v đóng học phí Học kỳ II năm học 2021 – 2022 dành cho sinh viên Khóa 12, 13, 14, 15

14/03/2022

Căn cứ vào Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc đóng học phí năm học 2021 – 2022 của sinh viên các Khóa 12,...

V/v thi đánh giá trình độ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 12 năm 2021

21/12/2021

Trường Đại học Gia Định thôn báo v/v thi đánh giá trình độ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 12 năm 2021

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...