THÔNG BÁO

GDU thông báo tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 hệ Đại học chính quy 

01/08/2022

Căn cứ quyết định số 149/2022/GDU/QĐ-HT, trường Đại học Gia Định thông báo đến sinh viên hệ đại học chính quy kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023. 

Đại học Gia Định thông báo triển khai kế hoạch học tập HKI năm học 2022 – 2023 

29/07/2022

Căn cứ thông báo số 72/2022/GDU/TB-HT ngày 28.07, trường Đại học Gia Định thông báo kế hoạch học tập cho sinh viên

GDU thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 08/2022 

29/07/2022

Căn cứ thông báo số 10/2022/TB-ĐTĐH ngày 28/07, trường Đại học Gia Định thông báo việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 08/2022

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...